Dentons, największa w Polsce i na świecie firma prawnicza zaprasza młodych adeptów sztuki do udziału w projekce D’Art Society. 

Inicjatywa, organizowana w porozumieniu ze stowarzyszeniem Front Sztuki, podkreśla rolę współpracy jako uniwersalnej wartości, która łączy talenty i pozwala odkrywać nowe pola ekspresji.

D’Art Society obejmuje serię wydarzeń, których istotą jest wspólna praca twórcza, wzajemna inspiracja, wymiana doświadczeń i umiejętności oraz promocja młodych talentów. Prawnicy kancelarii przeprowadzą również warsztat związany z zagadnieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Kulminacją projektu będzie wernisaż i aukcja prac artystycznych, powstałych we współpracy młodych twórców i ich mistrzów.

Szczegóły projektu oraz regulamin dostępne są na stronie: https://www.1yearchallenge.pl/wyzwania/styczen

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2021