W imieniu prof. dr hab. Roberta Bartela zapraszamy serdecznie na wykłady i warsztaty fakultatywne dla wszystkich studentów ARTETERAPIA OPARTA NA UWAŻNOŚCI. 

Zajęcia zdalne prowadzone przez platformę Google Meet w piątki, w godz. 15.00-16.30. 

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń wraz ze swoim uczelnianym adresem e-mail na: robert.bartel@uap.edu.pl 

Pierwsze spotkanie na Google Meet w piątek 12.02.2021, godz. 15.00