Zarządzenie Rektora UAP nr 29/2020/2021 w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Wydatków w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.