W dniu 2 lutego 2021r. o godz. 12.00 w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, stanowiące rezultat umowy zawartej pomiędzy Szpitalem, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz firmą TENTE Sp. z o.o. 

Prototypy urządzeń stanowiące efekty trwających kilka miesięcy zmagań konkursowych młodych adeptów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, zostaną tego dnia zaprezentowane, a następnie przekazane Szpitalowi.  

Z uwagi na panującą epidemię wydarzenie będzie miało charakter kameralny.


Uroczystość była transmitowana online 2 lutego o godzinie 12.00!

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania konkursu:W spotkaniu na miejscu wezmą udział:

  • Pani prof. dr hab. Bogumiła Jung – Prorektor ds. współpracy zewnętrznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
  • Pan Andrzej Boniewicz – Prezes TENTE Sp. z o.o.,
  • Pan dr n. med. Przemysław Daroszewski, Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu,
  • Pan prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak – Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
  • Pani dr n. med. Magdalena Richter z Kliniki Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych.  

Na podstawie zawartej umowy, podmioty uczestniczące zorganizowały konkurs dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku Wzornictwo pn. „Mobilność funkcjonalna wyposażenia placówek medycznych”. Młodzi ludzie stanęli przed wyzwaniem zaprojektowania sprzętów, dedykowanych określonej przestrzeni w Szpitalu, których funkcjonalność odpowiadałaby potrzebom pacjentów oraz personelu medycznego. Ponadto projekty miały wykorzystywać  komponenty w postaci zestawów kołowych, produkowanych przez firmę TENTE Sp. z o.o.

Studenci podzieleni na odrębne grupy pracowali nad dwoma tematami projektów konkursowych. 

Zadaniem pierwszej grupy była praca nad elementami funkcjonalnymi, wspierającymi proces rehabilitacji ruchowej. Uczestnicy konkursu tworzyli tu urządzenia ułatwiające i wspomagające proces rehabilitacji prowadzony z wykorzystaniem egzoszkieletu, będącego na wyposażeniu Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. Celem działań projektowych było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pacjenta podczas zakładania oraz zdejmowania tego nowoczesnego, w pełni zrobotyzowanego urządzenia do rehabilitacji oraz poprawa komfortu pracy fizjoterapeuty obsługującego urządzenie. 

Druga grupa skupiła się na projektowaniu elementów towarzyszących w przestrzeni placówek medycznych. Prace konkursowe miały odpowiadać potrzebom nowo powstałego Oddziału Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych Szpitala. Projektanci skupili się na tworzeniu elementów funkcjonalnych wyposażenia sal chorych, spełniających wymagania w zakresie ergonomii, estetyki oraz łatwości w utrzymaniu higieny, a także poprawie komfortu warunków hospitalizacji oraz samoobsługi  pacjentów z chorobami reumatologicznymi. 

Podczas trwania konkursu, studenci mieli zapewnione wsparcie ze strony wszystkich jego organizatorów. Zastosowane pomysły i rozwiązania  konsultowali podczas organizowanych online, z uwagi na pandemię, spotkań z wykładowcami UAP,  firmą TENTE Sp. z o.o. oraz pracownikami Szpitala. 

Z inicjatywy TENTE Sp. z o.o. w trakcie zmagań konkursowych powstały materiały audiowizualne, promujące podjętą między partnerami współpracę oraz ukazujące jej efekty. 

Prace studentów oceniało jury, złożone z trzech przedstawicieli każdego z organizatorów konkursu.

Do ostatniego etapu, jury zakwalifikowało trzy prace. Dodatkowe wyróżnienie dla czwartego projektu przyznał Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu.

Dopuszczeni do ostatniego etapu konkursu projektanci, we własnym zakresie organizowali wykonanie prototypów zaprojektowanych przez siebie elementów. Wykorzystane w pracach komponenty w postaci zestawów kołowych oraz środki finansowe, w równej wysokości na każdy projekt, zapewniła firma TENTE Sp. z o.o. Fundusze na wykonanie wyróżnionego przez Dyrektora Szpitala projektu zapewnił Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM
w Poznaniu.

Ostateczne efekty pracy studentów w postaci wykonanych prototypów oceniło jury konkursowe.

Pierwsze miejsce zdobyły dwa projekty:

  • „Akcesorium rehabilitacyjne”  autorstwa Pani Katarzyny Osińskiej i Pana Michała Kubiaka
  • Baza i organizer dla egzoszkieletu rehabilitacyjnego –  praca Pana Miłosza Adamczyka i Pani Marianny Wasyłyk.

Drugie miejsce zajął projekt organizera naściennego zaprojektowany przez Panią Celinę Glazik i Panią Oliwię Lędzińską.

Trzecie miejsce przyznano Pani Karolinie Majewskiej Rydel za  projekt „Stolik z obrotowymi blatami”.

Nawiązana przez Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu współpraca z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz TENTE Sp. z o.o. okazała się niezwykle budującym doświadczeniem. Wszystkie przygotowane w ramach konkursu prace, dzięki zastosowanym rozwiązaniom doskonale sprawdziłyby się w miejscach, którym były dedykowane.
Wyróżniająca je funkcjonalność, mobilność oraz prostota obsługi w zdecydowanej większości wpłynęłaby na poprawę warunków pracy personelu medycznego ale przede wszystkim podniosłaby komfort pobytu pacjentów w Szpitalu.