Przed nami siódma edycja ogólnopolskiego przeglądu wideo studentów i studentek uczelni artystycznych. Wydarzenie odbędzie się online w dniach 26–27 stycznia 2021 roku.

VideoNews jest organizowany przez Galerię Labirynt od 2014 roku. W dotychczasowych edycjach wzięło udział niemal 300 uczestników i uczestniczek wybranych drogą otwartego naboru oraz rekomendowanych przez profesorów.

W 2020 roku przegląd nie odbył się z powodu pandemii, natomiast tegoroczna edycja będzie rozłożona w czasie. Wydarzenie rozpocznie się w styczniu i będzie kontynuowane najprawdopodobniej do końca roku 2021.

Na początek zaprezentowane zostaną prace wideo młodych artystów i artystek z Pracowni Sztuki Performance Janusza Bałdygi (UAP) i Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki (ASP Warszawa). Pokazom towarzyszyć będą dyskusje prowadzone przez Jakuba Majmurka. Zarówno projekcje jak i dyskusje będą emitowane online w mediach społecznościowych Galerii Labirynt. 

https://www.facebook.com/events/456438865732949/


26.01.2021 godzina 18:00 

Pracownia Sztuki Performance funkcjonuje w strukturze Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jako VII Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – Performance. Ważnym punktem odniesienia kształtującym problematykę podejmowaną w pracowni jest aktywna relacja pomiędzy sztuką performance i rzeźbą. Konteksty i przestrzenie graniczne dyscyplin stanowią obszary poszukiwań charakteru indywidualnych programów studiów. Traktując performance i rzeźbę jako dyscypliny intermedialne poszukujemy relacji z innymi mediami jak video, rysunek czy tekst wizualny. Pracownia jest otwarta dla studentów i studentek wszystkich wydziałów uniwersytetu.

Prowadzący: prof. Janusz Bałdyga, dr Marta Bosowska

Uczestniczki i uczestnicy:

 • Dawid Dzwonkowski,
 • Jakub Łuczak,
 • Iga Martin,
 • Anna Niestatek, 
 • Yujia Shi (Chiny),
 • Monika Skibińska,
 • Lidia Stachowska,
 • Barbara Stańko – Jurczyńska,
 • Oliwia Szepietowska

27.01.2021 godzina 18:00

Pracownia Działań Przestrzennych funkcjonuje w strukturze Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jej zadaniem jest podjęcie próby rozpoznania i twórczego kształtowania przestrzeni, w których się poruszamy i działamy. PDP w swoich działaniach wykracza poza teren Akademii, zwracając uwagę na problemy społeczne i polityczne. Studenci i studentki eksplorują wrażliwość kulturową, poszukując własnej tożsamości artystycznej niezależnej od presji sukcesu. Definiując swoje miejsca, wymieniając poglądy z reprezentantami innych miejsc, zakreślają strefy komunikacji.

Prowadzący: prof. Mirosław Bałka, mgr Julia Dorobińska

Uczestniczki i uczestnicy:

 • Nikodem Biegowski,
 • Roberto Cura,
 • Filip Figiel,
 • Marcelina Gorczyńska,
 • Łukasz Horbów,
 • Marta Kaczmarek,
 • Adam Kozicki,
 • Marta Matysiak,
 • Martyna Modzelewska,
 • Alicja Paszkiel,
 • Karolina Pawelczyk,
 • Julia Wiśniewska,
 • Weronika Zalewska

Filmy prezentowane w przeglądzie będą dostępne z polskimi napisami, a spotkanie z autorami i autorkami zostanie przetłumaczone na PJM. 

VideoNews 7 
26.01.2021 18:00 
27.01.2021 18:00
Wydarzenie online

Tłumaczenie wydarzenia na PJM: Kinga Perkuszewska, Ewelina Lachowska

Przygotowanie napisów do filmów: Krystian Kamiński, Adam Jasiński

Film w PJM z zaproszeniem na wydarzenie: Wioletta Stępniak