Z przyjemnością zawiadamiamy o sukcesach naszych studentek i studentów w Konkursie im. prof. Władysława Czarneckiego na najlepszą pracę semestralną wykonaną przez studentów architektury i kierunków projektowych na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystycznym. Konkurs organizuje SARP Poznań;

I. w kategorii ARCHITEKTURA
1 NAGRODA równorzędna – za Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych w Choszcznie  autorstwa Michała Orlikowskiego (UAP)
- prowadzący mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski, mgr inż. arch. Hugon Kowalski
- nagroda Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1 250,00 zł
Opinia jury:
Jury doceniło wyrazisty gest w powściągliwej formie.
Konsekwentne i logiczne rozwiązanie układu 
konstrukcyjnego oraz świadome użycie materiałów 
jest mocną stroną projektu. Powyższe rozwiązania 
skutkują umiejętną reakcją na kontekst i nadają 
otoczeniu nową wartość. Świadome utrzymanie 
budynku w prostej i skromnej formie
świadczy o dużej wrażliwości autora oraz 
jego dbałość o zachowanie naturalnej formy 
nadbrzeża jeziora. Na uwagę zasługuje 
pieczołowite dopracowanie i wysoka estetyka projektu.

2 NAGRODA równorzędna za Projekt domu studenckiego w historycznym centrum Genui autorstwa Alicji Maculewicz oraz Emilii Dzięgelewskiej (UAP)
- prowadzący dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, mgr inż. arch. Piotr Kamiński
- nagroda Prezydenta m. Poznania w wysokości 600,00 zł
Opinia jury:
Projekt stawia wyraziste tezy urbanistyczne 
takie jak dominanta wysokościowa i zagłębiony plac 
i robi to z dużym wyczuciem, w nawiązaniu do otoczenia. 
Dobrze wpisuje się w historyczną tkankę 
urbanistyczną Genui. Współczesne rozwiązania 
architektoniczne przy użyciu prostego, 
cytującego otoczenie języka 
architektonicznego i rozwiązań detali pokazują 
wrażliwość projektantek na istniejącą zabudowę
zasługują na uznanie. Jury docenia również 
czytelne i umiejętne przedstawienie rozwiązań 
projektowych oraz wysoka estetyka projektu.

II. w kategorii URBANISTYKA
1 NAGRODA ORAZ GRAND PRIX za Osiedle Maltańskie autorstwa Katarzyna Krawczyk (UAP)
- prowadzący dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, mgr inż. arch. Piotr Kamiński,
- nagroda Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1 250,00 zł
nagroda Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 1 000,00 zł
Opinia jury:
Jury doceniło podjęcie trudnego tematu społecznego 
w bieżącej rzeczywistości Poznania. Szczególną uwagę 
zwraca zaproponowana stopniowa transformacja 
chaotycznych ogródków działkowych w wysokiej 
jakości osiedle socjalne o ciekawej strukturze urbanistycznej. 
Na podstawie pieczołowitej analizy istniejącego układu, 
stworzenie systemowego i modułowego planu rewitalizacji urbanistycznej i formalnej osiedla. 
Zaproponowane działania pozwalają mieć nadzieję 
na rewitalizację nie tylko urbanistyczno-budowlaną, 
ale i społeczną tej przestrzeni.
Projekt wyróżnia się złożonością, dojrzałością zastosowanych 
działań i odpowiedzialnym podejściem do projektowania.

2 NAGRODA równorzędna za Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Północnej – dla Igi Stanisławskiej (UAP)
- prowadzący dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, mgr inż. arch. Piotr Kamiński
- nagroda Prezydenta m. Poznania w wysokości 600,00 zł
Opinia jury:
Dogłębna analiza urbanistyczna zakończona złożonym 
projektem architektonicznym o eleganckiej formie. 
Na uwagę zasługuje próba stworzenia zróżnicowanych 
przestrzeni pomiędzy budynkami oraz chęć uporządkowania 
nijakiej dziś przestrzeni miasta.

2 NAGRODA równorzędna za Zagospodarowanie terenów Starołęki nad rzeką Wartą autorstwa Michała Orlikowskiego (UAP)
- prowadzący dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, mgr inż. arch. Piotr Kamiński
- nagroda Prezydenta m. Poznania w wysokości 600,00 zł
Opinia jury:
Jury doceniło dojrzałe podejście do procesu projektowego 
i próbę stworzenia nowej przestrzeni urbanistycznej 
o zróżnicowanej skali, funkcji i intensywności zabudowy 
w tej części Poznania. Projekt poprzedzono dobrą analizą 
urbanistyczną. Na uwagę zasługuje umiejętne stworzenia
wysokiej jakości przestrzeni nadrzecznych 
i wkomponowanie w niego złożonego projektu 
urbanistycznego-architektonicznego o eleganckiej formie.

III. w kategorii WNĘTRZE
1 NAGRODA za Północ-Południe autorstwa Doroty Szafrańskiej (UAP)
- prowadzący dr hab. Piotr Machowiak
- nagroda Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 1 000,00 zł
- nagroda Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 250,00 zł
Opinia jury:
Projekt posiada bardzo wyrazisty pomysł i konsekwentnie go wykorzystuje by zainteresować odbiorcę 
ważnym problemem globalnego rozwarstwienia społecznego.

Serdecznie gratulujemy studentkom, studentom oraz pedagogom UAP!
źródło: SARP Poznań