W imieniu organizatora Austriackiego Forum Kultury serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Strabag Artaward 2021, który także w tym roku został rozpisany w Polsce. 

Konkurs przeznaczony jest dla twórczyń i twórców rysunku i malarstwa do 40. roku życia, którzy ukończyli wyższą szkołę artystyczną.

Na konkurs zgłaszać można prace, do których autorki i autorzy posiadają prawa autorskie i które nie zostały wcześniej nagrodzone.

Organizatorzy przewidzieli przyznanie głównej nagrody w wysokości 15.000 Euro oraz czterech nagród uznaniowych w wys. 5.000 Euro jak również zorganizowanie wystawy indywidualnej w Strabag Artlounge w Wiedniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5.02.2020.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się na stronie www.austria.org.pl w zakładce GRANTY (https://austria.org.pl/granty/strabag-artaward-2021-dla-tworczyn-i-tworcow-rysunku-i-malarstwa).