Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki i British Council ogłaszają konkurs dla artystów z niepełnosprawnością, którzy ze względu na bariery występujące w sektorze kultury, mają ograniczone możliwości uczestniczenia w głównym nurcie i obiegu sztuki.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do artystów mieszkających w Polsce bez względu na wiek, wykształcenie, obywatelstwo itp. 

Organizatorzy konkursu przewidują trzy równorzędne nagrody o wartości 2000 zł brutto. 

Termin składania wniosków mija 28 lutego 2021 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie, zachęcamy do śledzenia aktualności na wydarzeniu na Facebooku: Europe Beyond Access | open call

Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się na stronie Zachęty: https://zacheta.art.pl/pl/kalendarz/konkurs-europe-beyond-access


Europe Beyond Access to międzynarodowy program poświęcony sztuce i niepełnosprawności, którego celem jest umiędzynarodowienie karier artystów z niepełnosprawnością. Projekt celebruje twórczość niepełnosprawnych artystów z całej Europy, w tym z Polski, którzy rzucają wyzwanie konwencjom, rozwijają innowacyjne praktyki i prezentują wysokiej jakości prace na międzynarodowych scenach. Zachęcamy do zapoznania się z programem na stronie: Europe Beyond Access. Jego założenia, cele oraz podejmowane w ramach projektów tematy mogą stać się dla Państwa inspiracją do działania i zgłoszenia pracy konkursowej. 

Zgłoszenia, a także pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: dostepnosc@zacheta.art.pl