Zaproszenie dla artystów sektora kreatywnego do udziału w Programie wymiany HYPER GLOBAL / HYPER LOCAL

Projekt Makers’ eXchange – to pilotażowy projekt Unii Europejskiej, mający na celu zdefiniowanie i przetestowanie polityki i działań wspierających mobilność oraz wymianę doświadczeń między sektorami kultury a kreatywnymi, centrami kreatywnymi i przestrzeniami artystycznymi, rozwijanie umiejętności oraz wspieranie formalnego i nieformalnego systemu uczenia się. 

W ramach projektu Makers’ eXchange uruchomiony został program Hyper Global / Hyper Local, w ramach którego twórcy z sektora kreatywnego będą mieli okazję realizacji wspólnych projektów, wymiany doświadczeń i podjęcia współpracy międzynarodowej. Zaproszenie do udziału w programie skierowane jest do twórców – w najszerszym znaczeniu – w tym do profesjonalistów sektora kreatywnego (artystów, rzeźbiarzy, projektantów, rzemieślników), którzy wykonują prace i projekty przy użyciu nowych technologii i / lub tradycyjnych metod i narzędzi.

Uczestnicy, którzy wezmą udział w wymianie, otrzymają wsparcie w poznawaniu najskuteczniejszych sposobów wymiany wiedzy i rozwijania umiejętności. Poza tym będą mogli korzystać z przestrzeni cyfrowej jako miejsca współpracy i współtworzenia poprzez połączenie lokalnych działań i udostępnienie ich online w międzynarodowej przestrzeni.

Projekt wymiany powinien obejmować minimum 40 godzin czasu pracy. A każdy aplikujący zespół może liczyć na grant w wysokości 1000 euro.

Biorąc pod uwagę obecne okoliczności wywołane pandemią COVID-19, program będzie realizowany w formie online lub hybrydowej. 

Nabór wniosków trwa do 4 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://makersxchange.eu/hyper-global-hyper-local-open-call/