XII edycja Biennale Grafiki Studenckiej pod tytułem “Przeciwciała” jest przede wszystkim ważnym wydarzeniem artystycznym.

Hasło “Przeciwciała” odnosi się do roli krytycznej sztuki zaangażowanej w codzienność. Przywołuje również zjawisko biopolityki, polegające na łączeniu relacji politycznych, ekonomicznych, filozoficznych z organizacją społeczną, w tym ochroną zdrowia i środowiska. XII edycja Biennale nawiązuje także w pośredni sposób do twórczości Magdaleny Abakanowicz, artystki poruszającej często w swoich realizacjach problematyką masowości i alienacji w kulturze.
Celem Biennale jest zgromadzenie prac o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych wykonanych w dowolnej technice graficznej. Organizatorzy oczekują dzieł będących wynikiem indywidualnych przemyśleń i wyborów. Powołanie do życia tego wydarzenia ma na celu wyłonienie najzdolniejszej młodzieży studenckiej i jest formą pomocy w starcie do dojrzałej kariery.
W Biennale mogą brać udział wyłącznie studenci wyższych uczelni plastycznych oraz dyplomanci uczelni plastycznych z 2019 i 2020 roku. Do konkursu można nadesłać nie więcej niż trzy prace w dowolnej technice graficznej (z wyjątkiem prac powstałych po dyplomie!).
Organizatorem Konkursu jest Katedra Grafiki na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia dostępny na stronie bgs.uap.edu.pl

Link do strony FB

Terminarz:

  • uruchomienie rekrutacji – 01.01 – 31.01. 2021,
  • I etap obrad jury (weryfikacja zgłoszeń elektronicznych) 01-05.02.2020,
  • 08.02.2021 – publikacja listy prac zakwalifikowanych do wystawy,
  • 21.02.20 – termin nadsyłania prac na wystawę
  • II etap obrad jury (wybór zwycięzców z prac wytypowanych na wystawę i nadesłanych przez uczestników)
  • Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, ogłoszenie i wręczenie nagród w Galerii Miejskiej Arsenał – 05.03.2021, godz.18.00
  • 05.03.2021 – 28.03.2021 – wystawa pokonkursowa prezentowana w Galerii Miejskiej Arsenał.
Autorem grafiki jest Radosław Włodarski