przyjemnością informujemy, że w ramach tegorocznego 9. Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA został wykorzystany plakat i grafika autorstwa Jakuba Wichtowskiego studenta 2 roku Architektury UAP!

Serdecznie gratulujemy!

Projekt ten zdobył I nagrodę w konkursie na plakat DoFA ’20!
http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/konkurs-na-plakat-dofa-20-wyniki


Dolnośląski Festiwal Architektury DoFA

Organizatorem DoFA jest wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, organizacja o 70-letniej tradycji, zrzeszająca czołowych architektów Wrocławia i Dolnego Śląska (blisko 300 członków). Jednym z podstawowych celów Festiwalu jest podnoszenie jakości przestrzeni publicznej, w której architektura odgrywa istotną rolę, a także czynny wpływ na kreowanie ładu przestrzennego – generatora jakości środowiska miejskiego. Wśród najważniejszych zadań, są też promocja dobrej architektury i powszechna edukacja architektoniczna.

DoFA obejmuje bogatą ofertę imprez o zróżnicowanym charakterze, skierowanych do jak najszerszego grona odbiorców, m.in.: wystawy prac zgłoszonych do konkursów, wystawy problemowe, wykłady specjalistów i debaty publiczne z ich udziałem, seminaria czy zwiedzanie ciekawych obiektów w wybranych miastach Dolnego Śląska. Wśród wydarzeń towarzyszących znajdują się też projekcje filmowe, koncerty, warsztaty dla dzieci i młodzieży, działania performatywne w przestrzeni publicznej, prezentacje technologii oraz produktów branżowych i in.

Tegoroczna 9. edycja Dolnośląski Festiwal Architektury DoFA OTWARTE MIASTO odbywała się w formie online.

zapraszamy na stronę internetową festiwalu: http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/20