Przy aktualnym stanie świata, stanie, który rozprasza nas i izoluje od klasycznych, bezpośrednich form komunikacji, współprzebywania czy też współprzeżywania, świecie w którym coraz bardziej wymusza na nas zamykanie się na wspólnotowość oraz bezpośrednią interakcyjność, możemy jedynie dokonać prób przełamywania tej separacji.

Taką okazję stanowiły zdalne warsztaty plastyczne pt „Łączniki/pocztówki”, które miały na celu próbę stworzenia “nowych” form łączności w nawiązaniu do sfery florystycznej. Wprowadzeniem do działań plastycznych była prelekcji on-line przeprowadzona przez Magdalenę Kleszyńską i Annę Marię Brandys, w dniu 26 listopada. Nakreślone zostały wówczas zagadnienia odwołujące się do historii zastosowania techniki kolażu w sztukach wizualnych.  Następnie Uczestnicy – wyposażeni w pakiety materiałów plastycznych  przygotowanych specjalnie na tą okazję – samodzielnie stworzyli kompozycje odwołujące się swą formą do klasycznie pojmowanej karty pocztowej. 

Ręcznie wykonane małe pocztówki, na których zawarte zostały informacje, przekazy, wiadomości, notatki osobiste oraz zindywidualizowane treści, stały się unikatowymi układami graficznymi.

Te małe formy plastyczne, małe dzieła sztuki, pamiątki/przypominajki wykonane zostały przez Uczestników z różnych grup wiekowych. Wśród Uczestników – a właściwie Uczestniczek, bo dominował pierwiastek żeński – znalazły się bowiem najmłodsze Poznanianki, adeptki sztuki z różnych kierunków Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, czy aktywne seniorki z poznańskiego Dębca, którym rośliny, czy szerzej środowisko naturalne, nie są obojętne. Znalazła się wśród nich między innymi liderka i aktywistka związana z Ogrodem Społecznym przy ul. Jaworowej, który jest oddolną inicjatywą społeczną i miejscem, w którym możemy choć przez chwilę oderwać się od cyfrowego świata oraz cyfrowej łączności i niejako połączyć się z analogowym światem pełnym roślin. Natomiast najmłodsza autorka dzieła „Łącznika/pocztówki” zrealizowanego po spotkaniu on-line ma zaledwie dwa lata i trzy miesiące. Flora w jej wykonaniu odznacza się spektakularną ekspresją.

Hasła oraz wizualne znaki, które pojawiają się na prezentowanych poniżej pracach odnoszą się zarówno do aktualnych problemów takich jak np. smog w Poznaniu, jak i form o charakterze czysto estetycznym. W pracach uwidacznia się postpandemiczny charakter naszej codzienności i tęsknota za bliskością, zarówno istnień ludzkich jak i roślinnych. Najsilniej są jednak reprezentowane wszelkie symbole odwołujące się do Świąt Bożego Narodzenia. Skłania to do refleksji – czy gdyby spotkanie odbywało się w innym terminie też udzieliłby się tak silnie duch tradycji bożonarodzeniowych? A może zwykliśmy patrzeć na pocztówki jednak przez pryzmat schematu i „od święta” ślemy kartki bliskim, a że Święta za pasem…

Nie poznamy odpowiedzi na to pytanie, ale cieszymy się, że dzięki użyciu materiałów odpadowych, skrawków gazet, skrawków tkanin, kawałków papieru, roślin, włóczek itp.,a także fragmentów innych kartek/zaproszeń/kart okolicznościowych, które z sentymenty przechowujemy w zakamarkach szuflad, działania twórcze skłoniły wszystkich Uczestników, niezależnie od wieku, do reinterpretacji zastanej rzeczywistości, zmiany znaczenia używanych materiałów, a co jest z tym związane – do odszukania i wykreowania własnej artystycznej wizji oraz indywidualnej koncepcji.

Działanie w ramach którego powstało 50 realizacji prezentowanych na wystawie online odbyło się w ramach  XXIII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2020 i zostało zrealizowane przez I Pracownię Rysunku oraz II Pracownię Malarstwa na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego  w Poznaniu.

Uczestnicy warsztatów w kolejności alfabetycznej:

  1. Kat I. Dzieci: Bartz Kornelia, Górecka Adela i Urszula, Pertek Kalina i Tymek, Szymański Stanisław, Wierzchucka Iga i Misia, Winiarska Iga oraz Winterhagen Emma.
  2. Kat II. Dorośli: Bandurska Ewa Helena, Bobrowska Magdalena, Choczaj Angelika, Firin Bartkowiak Anna, Górecka Barbara, Groszczyk Wiesława, Hazuka Julia, Karczewska Antonia, Statucka Monika, Pałka Stefania, Witkowska Teresa.

Wszystkim autorom dziękujemy za udział i gratulujemy serdecznie!