Przejdź do treści

Texom Sp. z o.o. – Generalny Wykonawca krytej pływalni przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie w porozumieniu z Komitetem Technicznym Skoków do wody przy Polskim Związku Pływackim, zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na logo nowego budynku krytej pływalni w Rzeszowie.

Celem konkursu jest wybranie najlepszego projektu graficznego „logo” basenu na podstawie którego zostanie wykonana instalacja wizualna na elewacji budynku basenu.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do studentów akademii sztuk pięknych, profesjonalnych grafików, projektantów, artystów oraz wszystkich którzy mają pomysł i chcą podzielić się nim oraz przedstawić swój autorski projekt graficzny komisji konkursowej.

Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych

Prace konkursowe należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@texom.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa: 21 grudnia 2020 roku.

Zwycięski projekt wybierze Komisja Konkursowa powołana zgodnie z regulamin konkursu

Autor otrzymanego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 2000 zł

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 23 grudnia 2020 roku.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.texom.pl 

Regulamin i wytyczne projektowe dostępne na: http://www.texom.pl/konkurs.html


  • Autor:
  • Opublikowano: 02.12.2020, 14:59
  • Ostatnia edycja: 02.12.2020, 14:59