Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wirtualnej wystawy:

Justyna Olszewska | Gwiezdny pył

Galeria fotografii pf
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

ekspozycja w przestrzeni Galerii pf będzie przedłużona do 30.01.2021


Pył jest wszechobecny, zarówno ten podróżujący w kosmosie, jak i ten osiadający na dawno nieużywanych przez nas rzeczach. Gromadzące się w przestrzeni kosmicznej drobiny blokują światło gwiazd i zasłaniają nam widok kosmosu, tak jak kurz zasłania przedmioty (…). 

Wystawa „Gwiezdny pył” jest efektem wieloletnich naukowo-artystycznych zainteresowań artystki kosmosem i procesami tam zachodzącymi. Wynika z niezgody na obecny stan rzeczy – problem kosmicznych śmieci, postępujące zanieczyszczanie nieba sztucznym światłem oraz nieuchronnie zbliżającą się katastrofę klimatyczną. Fotografie wykonane zostały w miejscach nienaruszonych przez człowieka (m.in. na Pustyni Atakama w Chile), gdzie widok nieba różni się od tego, który znamy na co dzień. Jedną z inspiracji do podjęcia tych tematów stały się ukryte pod warstwą kurzu stare archiwalne szklane klisze, które Justyna Olszewska, jako studentka astronomii, miała okazję oglądać w Archiwum Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM w Poznaniu. Te wyjątkowe, unikalne archiwalia artystka postanowiła włączyć do swojej wystawy. To ich pierwsza publiczna prezentacja (poza kontekstem naukowym).


Justyna Olszewska – magister sztuki, studentka astronomii, laureatka m.in. Stypendium Artystycznego Miasta Poznania, Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma w swoim dorobku wystawy zbiorowe i indywidualne w kraju oraz za granicą. Od 2017 roku pracownik Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Interesują ją tematy związane z cielesnością; granicą między naszym wnętrzem, a zewnętrznym światem; miejscem człowieka we wszechświecie. W 2019 r. rozpoczęła przewód doktorski, będący interdyscyplinarnym projektem łączącym sztukę i naukę, we współpracy z Instytutem Obserwatorium Astronomiczne UAM. Obecnie zajmuje się projektem mającym na celu zwrócić uwagę na postępujący problem zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem, a co za tym idzie utraty dziedzictwa naturalnego jakim jest niebo pełne gwiazd.