W imieniu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zapraszamy do udziału w I Biennale Malarstwa „Lubelska Wiosna”

Nabór prac potrwa do 15 lutego 2021 r. 

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej http://lubelskawiosna.spotkaniakultur.com/