Projekt: Hiperlink – nowy obraz świata i człowieka – wystawa zbiorowa online w  Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Wystawa jest dostępna na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Artyści, związani z UAP: Andrzej Banachowicz,  Tomasz Kalitko, Katarzyna Kujawska-Murphy, Filip Wierzbicki-Nowak, Paul MaGee, Andrzej Pepłoński, Ewa Kulesza.Kuratorzy:Zbigniew Romańczuk, Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Radosław Nagay 

https://playcanv.as/p/30ckJX6f/

https://muzeum.szczecin.pl/wystawy/czasowe/1147-wystawa-zbiorowa-w-wirtualnej-galerii-hiperlink-nowy-obraz-swiata-i-czlowieka.html

https://muzeum.szczecin.pl/