Projekt HIPERLINK” składa się z dwóch uzupełniających się części.

Pierwsza z nich to wystawa indywidualna Zbigniewa Romańczuka. Ta część ma charakter hybrydowy – część multimedialnych prac prezentowana jest wirtualnie, a kolejne zostaną zaprezentowane w siedzibie Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej i (mamy nadzieję) udostępnione publiczności w drugiej połowie stycznia 2021. Kuratorką wystawy jest Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz. 

Druga część zatytułowana „HIPERLINK – nowy obraz świata i człowieka” to wirtualna galeria, efekt współpracy artysty – Zbigniewa Romańczuka, filozofki – Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz, i grafika komputerowego – Radosława Nagaya, którzy zaprosili artystów i artystki z Polski, Hiszpanii, Czech, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec do refleksji nad kondycją świata i człowieka w dobie obrazów generowanych za pomocą technologii cyfrowych i biotechnologii.

Kuratorzy: Zbigniew Romańczuk, Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Radosław Nagay

Artyści z UAP biorący udział w wystawie:  Andrzej Banachowicz, Mikołaj Garstecki, Tomasz Kalitko, Katarzyna Kujawska-Murphy, Ewa Kulesza, Arkadiusz Marcinkowski, Andrzej Pepłoński, Filip Wierzbicki-Nowak

Wystawa zbiorowa w wirtualnej galerii Muzeum Narodowego w Szczecinie „HIPERLINK – nowy obraz świata i człowieka” została zrealizowana w ramach projektu artystycznego stypendium Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Więcej o projekcie