Przejdź do treści

bezpłatny warsztat online dla Kadr Kultury w ramach projektu 5Zmysłów.oDorosłości (edycja 2020).

Będzie on skoncentrowany na dostępności oferty muzealnej i galeryjnej dla osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie skierowane jest dla wszystkich osób związanych z sztukami plastycznymi w sposób instytucjonalny, ale również artystyczny. 

Warsztat odbędzie się na platformie Zoom:

  • część I: 23.11 (poniedziałek) w godzinach 13:00-16:00
  • część II: 24.11 (wtorek) w godzinach 12:00-15:00


Warsztat jest bezpłatny, w celu zapisu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link poniżej). Aby utrzymać komfort pracy podczas spotkania liczba uczestników jest ograniczona do maksymalnie 10 osób.
LINK DO ZAPISÓW: https://forms.gle/HncnvFr6FMde3LKw7

Dostępność realna vs. wirtualna
Teoretyczno-praktyczne warsztaty mają na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępności muzeów i galerii dla osób z niepełnosprawnościami (m.in. dla osób niewidomych, słabosłyszących, poruszających się na wózkach, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także osób starszych). W trakcie zajęć omówimy różnice pomiędzy transkrypcją, a audiodeskrypcją, podpowiemy, kiedy stosować napisy, a kiedy tłumaczenie na język migowy. Porozmawiamy o poprawnej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami, o ich potrzebach oraz o cechach, jakie powinno posiadać dostępne muzeum. Zastanowimy się nad możliwościami działania instytucji sztuki w dobie covid-19 z jednoczesnym dążeniem do przestrzegania zasad standardu dostępności WCAG – w przypadku udostępniania swoich zasobów online. Poznamy sposoby na udostępnianie sztuki dzieciom i dorosłym – przetestowanych i wykorzystywanych na platformach on-line ZOOM i MS-Teams. Bardzo ważne, aby podczas zajęć każdy miał telefon komórkowy z działającym aparatem fotograficznym i kamerką oraz laptop.

Prowadzący:

Marta Żaczkiewicz – absolwentka studiów podyplomowych z tłumaczeń audiowizualnych. Od roku 2010 audiodeskryptorka i redaktorka napisów dla niesłyszących. Współrealizowała projekty propagujące ww. techniki na Białorusi, Islandii i w Mołdawii. Współpracowała z festiwalami filmowymi w Polsce, na Białorusi i Ukrainie – w Kijowie przeprowadziła MasterClass z audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych podczas festiwalu Molodist. Nadzorowała wdrożenie audiodeskrypcji do Muzeum Marka Chagalla w Witebsku, Muzeum Narodowego w Mińsku oraz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Współpracuje ze stacjami telewizyjnymi, producentami filmowymi oraz teatrami. Działa na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku narażonych na wykluczenie społeczne. Certyfikowana Instruktorka Orientacji w Przestrzeni osób z uszkodzonym wzrokiem. Fundatorka i Prezeska Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę. W roku 2019 uzyskała dyplom z montażu filmowego. Obecnie w trakcie przygotowania do egzaminu z dostępności cyfrowej.

Remigiusz Koziński – edukator w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu, audiodeskryptor Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę oraz prowadzący ćwiczenia z dziennikarstwa online i mobile journalism na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracownik portalu lubimyczytac.pl. Uczestnik projektu: “Audiodescription across borders”, realizowanego przez Fundację Human Doc i Fundację Otwieramy Kulturę i Sztukę z partnerami z Czech, Ukrainy, Mołdowy i Gruzji. W ramach prac z FOKiS przygotowywał audiodeskrypcje do filmów na Festiwalu Transatlantyk w Łodzi. Wolontariusz Towarzystwa Osób Niesłyszących. Absolwent trzech stopni kursu Polskiego Języka Migowego.


  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 20.11.2020, 09:12
  • Ostatnia edycja: 03.01.2023, 20:04