Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Rada Miasta Poznania na ostatniej sesji uchwaliła uchwałę, dzięki której nasza Uczelnia otrzyma 99% bonifikaty od I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i 76% bonifikaty od ceny sprzedaży budynków. To oznacza, że po sporządzeniu stosownych dokumentów przez urzędników miejskich, budynki Starej Papierni przejdą na własność Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu po szerokich konsultacjach i ostatecznie wypracowanej treści uchwały, będzie użytkować nieruchomość na cele naukowe i badawczo-rozwojowe; niezwiązane z działalnością zarobkową. Uczelnia powinna też przebudować i rozbudować istniejące budynki dawnej fabryki papieru zgodnie z wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania decyzją lokalizacyjną oraz zmienić ich sposób użytkowania na cele usług i nauki.
W tej przestrzeni będą się odbywały działania projektowo-badawcze, realizowane przez Uczelnię w ścisłej współpracy z przemysłem. Ponadto obiekt mógłby realizować inne funkcje: np.: laboratorium Wydziału Malarstwa i Rysunku, laboratorium Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych czy stanowić zaplecze dla pracowni projektowych, mebla, designu, ubioru i scenografii. Chcemy także, aby w tej przestrzeni odbywały się wydarzenia kulturalne i artystyczne, które będą dostępne dla każdego poznaniaka i nie tylko. – mówi prof. Wojciech Hora, Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Koncertu Atom String Quartet (Festiwal Bezsenność)

W dniu 13 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę i przyznał Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 na przebudowę Starej Papierni, to kwota 22 mln 886 tys. złotych. Oprócz tego koszt przebudowy i zakupu wyposażenia zostanie pokryty z pieniędzy pochodzących z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3,2 mln zł), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (8,5 mln zł), a także ze środków własnych UAP przeznaczonych na inwestycje (4,6 mln zł).

SCENOGRAFIA – KOSTIUM – UBIÓR
15 lecie Kierunku Scenografia. Praskie Quadriennale 2019

Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na przygotowanie projektu i przebudowę Starej Papierni. Potencjalny wykonawca będzie musiał przygotować projekt, a później według przygotowanej dokumentacji dokonać przebudowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami to „nowa” Stara Papiernia powinna zacząć działać w połowie 2023 roku – mówi Michał Pawłowski kierownik Działu Inwestycji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Przebudowa Starej Papierni ma kosztować w sumie blisko 40 milionów złotych.