Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu został zaproszony do udziału w 11 edycji konkursu ARCHIPRIX INTERNATIONAL ADDIS ABABA 2021 na najlepsze prace dyplomowe z obszaru architektury, urbanistyki oraz architektury krajobrazu.
Konkurs stanowi największą prezentację prac dyplomowych i oferuje niezrównany wgląd w aktualne trendy w edukacji projektowej na świecie i ogólnie w architekturze.

Wydział Architektury i Wzornictwa UAP wytypował najlepszą pracę magisterską z kierunku Architektura obronioną w roku akademickim 2019-20, pt.  PROJEKT SZLAKU TURYSTYKI ANGAŻUJĄCEJ WZDŁUŻ KANAŁU MAZURSKIEGO, której autorką jest Alicja Maculewicz (promotor dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP). Która weźmie udział w konkursie

Pracę można obejrzeć na stronie http://www.archiprix.org/2021/projects/4766

Archiprix International to konkurs odbywający się co dwa lata.
W każdej edycji Archiprix International przedstawia nowe pokolenie najlepszych na świecie architektów, urbanistów i architektów krajobrazu wraz z ich projektami dyplomowymi. Formuła jest prosta. Wszystkie uczelnie wyższe na całym świecie są zaproszone do wzięcia udziału, wybierając i przesyłając swój jedyny najlepszy projekt ukończenia studiów. Indywidualni absolwenci nie mogą aplikować samodzielnie, przyjmowane są jedynie projekty dyplomowe ukończone w ostatnich dwóch latach, wybrane przez uczelnię jako najlepszy projekt dyplomowy.
Archiprix International prezentuje zgłoszone projekty na swojej stronie internetowej, w książce, na wystawach i filmach. Stanowi największą prezentację prac dyplomowych i oferuje niezrównany wgląd w aktualne trendy w edukacji projektowej na świecie i ogólnie w architekturze. Dzięki najlepszym na świecie projektom dyplomowym Archiprix International ponownie przedstawia nowe pokolenie najbardziej utalentowanych wschodzących architektów, urbanistów i architektów krajobrazu, którzy są gotowi i wyposażeni, aby sprostać wszystkim możliwym współczesnym zadaniom. Inicjatywa odzwierciedla szybki międzynarodowy rozwój dyscyplin projektowych. W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił gwałtowny wzrost skali kontaktów międzynarodowych, co zaowocowało ożywioną wymianą na całym świecie. Coraz więcej projektantów pracuje na zlecenie za granicą, czasopisma branżowe ukazują się na skalę międzynarodową, a uczelnie stają się coraz bardziej międzynarodowe w swojej orientacji.
Archiprix International tworzy rozwijającą się międzynarodową platformę dla szkół wyższych i nowo absolwentów, utalentowanych projektantów. Przedstawia międzynarodowe trendy w architekturze, urbanistyce i architekturze krajobrazu oraz łączy projektantów.
Niezależne jury nagradza najlepsze zgłoszenia nagrodami Hunter Douglas Awards. Celem nagród jest stymulowanie wprowadzenia początkujących, utalentowanych projektantów w świat praktyki zawodowej.
Archiprix International to inicjatywa fundacji Archiprix. Fundacja Archiprix jest organizacją non-profit i posiada wszystkie prawa (w tym prawa własności intelektualnej) do Archiprix International. Jest to współpraca uznanych szkół wyższych kształcących architekturę, urbanistykę i architekturę krajobrazu w Delft, Eindhoven, Wageningen, Amsterdamie, Arnhem, Groningen, Maastricht, Rotterdamie, Tilburgu w Holandii.

Pozostałe prace oraz infomracje o konkursie na http://www.archiprix.org/2021/