Pracownia Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej zaprasza na wykład:

Katarzyna Czarnota | Nomadyzm i (nie)widzialne pola przymusu

26 listopada 2020, godzina 14.00

Link do wykładu: https://meet.google.com/bks-shwr-yoz
Wykład online odbędzie się za pośrednictwem platformy Google Meet.


Katarzyna Czarnota – doktorantka na Wydziale Socjologii UAM, badaczka wykorzystująca metodologię critical action-research. Jej praca koncentruje się na ukazaniu sposobów łączenia teorii z praktyką, tworząc modele produkcji wiedzy oparte o kwestionowanie dotychczasowych podziałów i ról. W ostatnich latach realizowała interdyscyplinarne projekty naukowo-dydaktyczne dotyczące m.in. zjawiska tzw. „kryzysu uchodźczego”, mieszkalnictwa, gentryfikacji, neo-rasizmu i sytuacji imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Polsce. Współpracuje z polską edycją Le Monde Diplomatique. Współzałożycielka Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów.


Wykład jest drugim z cyklu spotkań dotyczących zagadnienia NOMADYZMU, będącego tematem wiodącym w pracowni w roku akademickim 2020/2021. Więcej o pracowni: www.crossculturalart.pl