Przez ostatni rok nasze studentki, nasi studenci, pedagodzy i pedagożki uczestniczyli w akcji upamiętnienia osób tworzących historię naszej uczelni poprzez umieszczenie plakiety IN MEMORIAM.


W ramach inicjatywy podjęto także prace renowacyjne nad pomnikami. W tym momencie, po konsultacji z rodzinami, trwają prace nad nagrobkami: Jana Jerzego Wronieckiego (dyrektora Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych w Poznaniu w latach 1944—1945) oraz Stanisława Teisseyra (dyrektora, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu 1947 1950, 1965—1978), w które zaangażowany jest za sprawą dr. Norberta Sarneckiego Wydział Rzeźby UAP.


Wszystkich, którzy chcą włączyć się w tę inicjatywę zapraszamy do kontaktu: promocja@uap.edu.pl