Przejdź do treści

Zaproszenie do konkursu – pomnik króla Przemysła II Regulamin konkursu

W dniu 5 października 2020 r. Miasto Poznań we współpracy z panem Jackiem Wojciechowskim Fundatorem pomnika oraz nagród w konkursie, ogłosiło otwarty dwuetapowy konkurs na projekt pomnika króla Przemysła II w Poznaniu.

Pomnik zlokalizowany zostanie na Wzgórzu Przemysła w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Rynku.

CEL KONKURSU

Konkurs zostaje ogłoszony, jako konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na twórcze prace projektowe pt. KONKURS NA PROJEKT POMNIKA KRÓLA PRZEMYSŁA II W POZNANIU.

Celem konkursu jest uzyskanie wybitnego pod względem artystycznym projektu pomnika – rzeźby przedstawiającej postać króla Przemysła II , która winna stać się artystycznym i trwałym elementem kompozycji przestrzennej, wzbogacającym przestrzeń publiczną miasta Poznania o wysokiej klasy dzieło upamiętniające postać historyczną.

TEREN

Teren objęty konkursem położony jest w centrum miasta Poznania u zbiegu ulic: Ludgardy, Franciszkańskiej i Zamkowej.

UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do artystów rzeźbiarzy posiadających wiedzę i doświadczenie do wykonania pracy konkursowej.

NAGRODY

I Nagroda 40. 000 złotych (brutto)

II Nagroda 20.000 złotych (brutto)

Wyróżnienie honorowe 13.000 złotych (brutto)

Wyróżnienie honorowe 13.000 złotych (brutto)

Wyróżnienie honorowe 13.000 złotych (brutto)

Wyróżnienie honorowe 13.000 złotych (brutto)

JURY

Przewodniczący Sądu Konkursowego:

prof. dr Adam Myjak – artysta rzeźbiarz,

Sędziowie:

prof. Jerzy Fober – artysta rzeźbiarz;

mgr Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejska Konserwator Zabytków Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania;

prof. UAM dr hab. Piotr Korduba – Członek Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Instytutu Historii Sztuki UAM,

dr Tomasz Jędrzejewski – Członek Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy;

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak – Członek Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznaniu;

mgr Piotr Waśko – przedstawiciel wnioskodawcy, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu;

mgr inż. Jacek Wojciechowski – Fundator pomnika, współorganizator konkursu;

mgr inż. Zenon Wośkowiak – przedstawiciel Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

TERMINY

Ogłoszenie Konkursu 05.10.2020

Ostateczny termin składania pytań dot. Regulaminu do 19.10.2020

Ostateczny termin udzielania odpowiedzi dot. Regulaminu do 23.10.2020

Ostateczny termin składania wniosków 28.10.2020

Poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do I etapu Konkursu do 30.10.2020 r.

Zadawanie pytań do Konkursu przez zakwalifikowanych uczestników I etapu Konkursu do 05.11.2020 r.

Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi uczestnikom I etapu Konkursu na zadane pytania do Konkursu 13.11.2020

Ostateczny termin składania prac w I etapie Konkursu 04.12.2020

Poinformowanie wybranych uczestników o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu do 14.12.2020

Ostateczny termin składania prac w II etapie Konkursu 08.02.2021

Debata publiczna wynikająca z Uchwały w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania 11.02.2021

Ogłoszenie wyników Konkursu podczas konferencji prasowej i otwarcie wystawy prac konkursowych 12.02.2021

KORESPONDENCJA

pomniki@um.poznan.pl

Załączniki

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 14.10.2020, 20:22
  • Ostatnia edycja: 03.01.2023, 20:04