Krzysztof Balcerowiak | z cyklu wystaw graficznych „Paśnik”

26–30.10.2020

Galeria Rotunda UAP
100 / 100 – sto wystaw na sto lat UAP
Budynek A, Al. Marcinkowskiego 29