Zarządzenie nr 116/2019/2020 Rektora UAP z dnia 3 września 2020r.w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w postaci wydziału pod nazwą „Wydział Animacji i Intermediów” poprzez połączenie istniejących jednostek organizacyjnych – Instytutu Animacji i Instytutu Sztuki Mediów.
ZARZĄDZENIE NR 116 2019 2020