Obecność Ojca?

16-19.09.2020

Galeria Scena Otwarta
ul. Ratajczaka 20, Poznań
galeria czynna wtorek-niedziela: 13.00-17.00

Wystawa podejmuje problematykę ojcostwa i związanego z nim społecznego tabu, którym otoczone jest obrazowanie, nazywanie i rozmawianie o relacjach z tatą. Zaangażowane artystki i artyści prezentują na wystawie dzieła będące efektem próby rozliczenia się z osobistymi odczuciami i wspomnieniami powiązanymi z osobą ojca. Poprzez swoją twórczość konfrontują oraz przepracowują emocje i doświadczenia, zwracając uwagę na niepowtarzalność więzi.

Artystki i artyści:

  • Kaja Bursa
  • Radoslava Hrabovská
  • Maja Kopa
  • Aleksander Korczak
  • Aleksandra Kubiak
  • Jarosław Mikołajewski,
  • Mori Sikora

Kuratorka

  • Jagoda Witkowska