Zapraszamy do wzięcia udziału w 19. edycji przeglądu najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa z Krajów Wyszehradzkich.

Prace w postaci ilustracji i krótkiego opisu można wgrywać do 31 października 2020 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego. Szczegóły, w tym formularz (https://bit.ly/326dQs5), regulamin przeglądu są opublikowane na stronie www.graduationprojects.eu

Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.

Wystawa:

Prace laureatów przeglądu zostaną zaprezentowane na wystawie w Cieszynie podczas 16. Urodzin Zamku Cieszyn.

Feel welcome to take part in the 19th edition of the review of the best graduation projects in the field of graphic and industrial design from the Visegrad Group.

Your works in the form of an illustration and a short description can be submitted by the 31st of October 2020 by means of an application form. You will find more details, including the application form (https://bit.ly/3jSJ77E), regulations of the review, on the www.graduationprojects.eu website.

Only the projects defended at universities in countries belonging to the Visegrad Group or the projects defended by citizens of Poland, the Czech Republic, Slovakia, and Hungary studying at foreign universities can be submitted for the review.

Exhibition:

The works of the laureates will be presented at the exhibition in Cieszyn during the 16th Birthday of Zamek Cieszyn.