UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU INFORMUJE, ŻE POSZUKUJE SPADKOBIERCÓW TWÓRCÓW

Wydział Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu  w związku z przygotowywanymi  publikacjami jubileuszowymi związanymi ze stuleciem UAP i Wydziału poszukuje spadkobierców twórców:

Jagmin Stanisław (ur. 30 kwietnia 1875 w Ossie w powiecie opoczyńskim, zm. 3 września 1961 w Warszawie);

Matuszewski Andrzej (ur. 28 sierpnia 1924 w Poznaniu, zm. 6 maja 2008 w Poznaniu);

Wojtowicz Bazyli (ur. 2 kwietnia 1899 w Czarnorzekach, zm. 27 marca 1985 w Poznaniu)

Wysocki Jan (ur. 7 lutego 1873 w Mysłowicach, zm. 3 października 1960 w Katowicach)

Spadkobiercy lub osoby posiadające wiedzę na temat żyjących spadkobierców wymienionych wyżej artystów proszeni są o kontakt z Wydziałem Rzeźby UAP, beata.salamon@uap.edu.pl tel. 571 272 905

 


UNIVERSITY OF THE ARTS POZNAN IS SEARCHING FOR HEIRS OF THE FOLLOWING ARTIST:

 

The Faculty of Sculpture of the University of the Arts Poznan is currently preparing a publication related to the 100th anniversary of UAP and the Faculty. We are therefore searching for heirs of the following artists:

Jagmin Stanisław (b. 30 April 1875 in Ossa, Opoczyński County, d. 3 September 1961 in Warsaw);

Matuszewski Andrzej (b. 28 August 1924 in Poznań, d. 6 May 2008 in Poznań);

Wojtowicz Bazyli (b. 2 April 1899 in Czarnorzeki, d. 27 March 1985 in Poznań)

Wysocki Jan (b. 7 February 1873 in Mysłowice, d. 3 October 1960 in Katowice)

Heirs or persons who have information about the heirs of the artists listed above are kindly requested to contact the UAP Faculty of Sculpture: beata.salamon@uap.edu.pl tel. 571 272 905