Z przyjemnością informujemy o zdobyciu Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tegorocznej edycji konkursu towarzyszącego RYSOWAĆ.Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego

Przez naszą studentkę IGĘ MARTIN za pracę „Rozdźwięk”

Więcej informacji o pracy: http://wozownia.pl/iga-martin-rozdzwiek/


LAUREACI tegorocznej edycji konkursu towarzyszącego RYSOWAĆ.Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego

🔴 Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Iga Martin (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) za pracę „Rozdźwięk”
🔴 Nagroda Prezydenta Miasta Torunia  Weronika Stuczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za pracę „Drogowskaz”
🔴 Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Antonina Chmielewska (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) za pracę „Niechciana prenumerata – kwartalnik 2019”
🔴 Nagroda Pani Dziekan WSP UMK  Katarzyna Smugarzewska (Uniwersytet Zielonogórski) za pracę „Zasłyszane”
🔴 Nagroda Pani Dziekan WSP UMK  Julia Tymańska (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) za pracę „Body Series 3, 4”
🔴 Nagroda Pani Dziekan WSP UMK  Szymon Ciasnocha (Akademia Sztuki w Szczecinie) za pracę „Impuls chwili”
🔴 Nagroda Galerii Sztuki Wozownia – indywidualna wystawa w 2021 roku  Magda Górska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za pracę „bez_artystow_przezyjemy.zip”
🔴 Nagroda Stowarzyszenia Magazyn Zbożowy – indywidualna wystawa w 2021 roku  Marcin Zonenberg (ASP w Katowicach) za pracę „bez tytułu”
🔴 Nagroda Katedry Rysunku – Indywidualna Wystawa w Galerii 9,39 w październiku 2020 roku  Agnieszka Cioch (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) za pracę „Coś tam, kiedyś tam, gdzieś tam…”
🔵 Wyróżnienie Honorowe – Michał Karpiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) za pracę „Weteran”
🔵 Wyróżnienie Honorowe – Izabela Lewkowicz (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) za pracę „Portrety w folii”
🔵 Wyróżnienie Honorowe – Jessica David (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za pracę „Rzeczywistość i Rzeczywistość”
🔵 Wyróżnienie Honorowe – Dariia Hryb (Akademia Sztuki i Designu w Charkowie, Ukraina) za pracę „II”

Wszystkim laureatkom i laureatom serdecznie gratulujemy!


O laury walczyło 60 artystów i artystek, związanych z takimi uczelniami, jak : Akademia Sztuki i Designu w Charkowie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Collegium da Vinci w Poznaniu, College Nauczycielski Kibuców, Technologii i Sztuki w Tel Awiwie w Izraelu, Petersburska Akademia Sztuki i Przemysłu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Uście nad Łabą (Czechy), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Śląski w Cieszynie.

Tytuł i hasło przewodnie tegorocznej wystawy – #RYSOWAĆ – kierowało uwagę na różne przejawy rysunku, które możemy znaleźć w przestrzeniach wirtualnych. Pracę organizacyjne nad wystawą zakłóciła sytuacja wyjątkowa – epidemia koronawirusa, która pociągnęła za sobą różnego rodzaju obostrzenia, wpływające również na pracę instytucji kultury. Ekspozycja, która miała odbywać się fizycznie w salach Galerii Sztuki Wozownia, przeniesiona została całkowicie do przestrzeni Internetu. Te nowe okoliczności sprawiły, że hasło #RYSOWAĆ nabrało zupełnie nowych znaczeń i kontekstów…


#RYSOWAĆ – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego / wystawa on-line

08.05–21.06.2020
▶ udostępnienie on-line: 08.05.2020 (piątek), godz. 18.30 na facebookowym profilu Galeria Sztuki Wozownia
▶ finisaż on-line / rozdanie nagród: 21.06.2020 (niedziela), godz. 12.00 na facebookowym profilu Galeria Sztuki Wozownia
organizator: Katedra Rysunku (Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu)
kuratorka: dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo

Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego to seria cyklicznych wystaw, organizowanych przez pracowników Katedry Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych UMK od 2008 roku. Pierwsze edycje miały zasięg ogólnopolski, a obecnie są to pokazy o charakterze międzynarodowym i odbywają się w formule biennale. Każda z odsłon projektu jest odpowiedzią na zmieniający się temat przewodni, który zawsze związany jest z obszarem rysunku, interpretowanym w sposób bardzo szeroki. Selekcja prac odbywa się na zasadzie konkursu. Spośród zgłoszeń przysłanych w odpowiedzi na open call jury wybiera realizacje prezentowane na wystawie, a najciekawsze propozycje artystyczne nagradza.