Prof. dr hab. Wojciech Hora ponownie Rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Uchwałą nr 29/2019/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zarządził w roku akademickim 2019/2020 wybory kolegium elektorów, rektora, prorektorów oraz członków senatu w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na kadencję 2020-2024. Wykonanie uchwały, w tym ustalenie szczegółowych terminów wyborów Senat UAP powierzył Uczelnianej Komisji Wyborczej, której członkowie wybrani zostali uchwałami Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Nr 17/2019/2020 – 21/2019/2020 z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z uchwałą nr 3/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. Uczelnianej Komisji Wyborczej dot. kalendarza czynności wyborczych, 31 marca 2020 roku, na naszej Uczelni odbyły się wybory na stanowisko Rektora i Prorektorów w kadencji 2020 – 2024.

W związku z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury u Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związki z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 516) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2010 r., poz. 491) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2010 r., poz. 522) oraz Uchwałą Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 39/2019/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania organów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz wyborczych organów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w okresie 26 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, głosowanie zostało przeprowadzone w trybie on-line.

Decyzją Elektorów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Rektorem na kadencję 2020- 2024 został wybrany prof. dr hab. Wojciech Hora.
Uprawnionych do głosowania było 34 osób.
– głosów ZA – 34

Decyzją Elektorów na stanowiska Prorektorów UAP na wniosek Rektora na nową kadencję 2020 – 2024 zostali wybrani prof. dr hab. Bogumiła Jung, dr hab. Piotr Szwiec prof. UAP oraz dr hab. Maciej Kurak prof. UAP.

Każdy z Elektorów oddawał swój głos poprzez specjalną certyfikowaną platformę, która gwarantowała zachowanie pełnej anonimowości przy głosowaniu oraz zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa za pomocą szyfrowanego połączenia.


Komunikat UKW nr 9 z dn. 31.03.2020