Zarządzenie nr 83/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu  z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zagrożeniem spowodowanym  koronawirusem COVID19 


Zarządzenie 83 2019 2020