Szanowni Państwo,
Informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną z biura KRASP, na prośbę Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu okresu ważności legitymacji studenckich do 31 maja 2020 roku. Podobne rozwiązania będą dotyczyć legitymacji doktoranckich.
Proszę o bieżące śledzenie informacji dotyczących sposobu przedłużania ważności legitymacji studenckich, które będą zamieszczane na stronach internetowych MNiSW oraz MKiDN.

Podstawa prawna:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000041801.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf

Z poważaniem,
Uczelniany Zespół ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Powodowanym przez Koronawirusa SARS-Cov-2