śp. Olgierd Truszyński

1931 – 2020

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

śp.
Profesora

Olgierda Truszyńskiego

wybitnego artysty- rzeźbiarza, cenionego dydaktyka, wykładowcy, Profesora Uniwersytetu

Artystycznego w Poznaniu w Poznaniu,
Rodzinie i wszystkim bliskim
najszczersze wyrazy współczucia
Rektor i Senat

wraz z całą społecznością akademicką
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu