Zapraszamy na plener organizowany przez I Katedrę Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rysunku, w dniach od 9 do 13 marca 2020 w Domu Plenerowym UAP w Skokach
Prowadzący:
Jerzy Muszyński
Dorota Tarnowska-Urbanik
Natalia Czarcińska
Julia Królikowska
Paweł Kaszczyński

Koszt: 220 zł (w tym nocleg i wyżywienie)

ZAPISY DO 2 MARCA
pod adresem: julia.krolikowska@uap.edu.pl

Uprzejmie przypominamy, że dla studentów malarstwa zaliczenie jednego pleneru w toku studiów jest obowiązkowe


Założeniem pleneru jest przede wszystkim badawcze i analityczne studium natury oraz indywidualna praca studyjna wokół zagadnienia problemowego. Zadaniem jest interpretacja pojęć zewnętrzne/wewnętrzne, odnalezienie relacji pomiędzy nimi, praca zarówno w kontekście pracowni, jak i poza nią.

Efektem pracy mają być praktyczne realizacje malarskie: studium pejzażu (szkice i obrazy) oraz indywidualna interpretacja zagadnień problemowych w różnorodnych technikach malarskich uwzględniając podobrazie malarskie, format, powierzchnie i narzędzia malarskie.