NOWY OBRAZ
NOWE SPOJRZENIE

Nagroda Artystyczna UAP jest przyznawana w drodze konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie od 2012 roku. Adresatami tego konkursu są studenci i absolwenci kierunku malarstwo państwowych uczelni artystycznych w Polsce. Konkurs służy promocji najlepszych z nich. Jest także narzędziem popularyzacji malarstwa.

Nagroda Artystyczna UAP wynosi 10 000 złotych. Wszystkie osoby nominowane do Nagrody Artystycznej UAP otrzymują zaproszenie do udziału w wystawie konkursowej w Poznaniu i w Pile oraz nagrody rzeczowe.

Kalendarz dziewiątej edycji konkursu

  • ogłoszenie konkursu: 1.12.2019
  • zbieranie zgłoszeń: do 29.02.2020
  • ogłoszenie listy osób nominowanych do Nagrody Artystycznej UAP: 25.03.2020
  • termin dostarczenia prac konkursowych: do 7.04.2020
  • zebranie Komisji Konkursowej: 16.04.2020
  • wernisaż wystawy, ogłoszenie werdyktu Komisji Konkursowej i wręczenie nagród: 17.04.2020
  • wernisaż wystawy w Galerii BWA w Pile: 8.05.2020
  • termin zwrotu prac konkursowych: do: 30.06.2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIA do pobrania
STRONA KONKURSU