Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego i rekomendacji Ministra Zdrowia oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem  SARS-CoV-2, nie zaleca się podróżowania do Chin oraz Hongkongu, Korei Południowej, Włoch (w szczególności regionów: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.
W związku z powyższym zostają wstrzymane do odwołania ze skutkiem natychmiastowym wszelkie wyjazdy służbowe pracowników UAP w wymienione rejony. Wstrzymane zostają także wyjazdy studentów i doktorantów wynikające lub związane z tokiem studiów.
Z uwagi na fakt, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, a światowe służby podkreślają, że trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wirusa, apeluję o bieżące śledzenie informacji nt. ww. wirusa przed podjęciem decyzji o wyjazdach zagranicznych pracowników, studentów i doktorantów UAP do innych krajów niż wskazane w niniejszym komunikacie.
Ponadto prosimy często myć ręce  i nie korzystać z elektrycznych suszarek do rąk. Przy portierniach w poszczególnych budynkach UAP zostaną zamontowane dozowniki  z płynem dezynfekującym do rąk.
Prosimy o śledzenie komunikatów wywieszanych przy portierniach, umieszczanych na stronie internetowej oraz rozsyłanych bezpośrednio do pracowników i jednostek samorządu na służbowe skrzynki mailowe Nade wszystko proszę zachować spokój i nie ulegać fałszywym informacjom  i zaleceniom rozpowszechnianym przez nierzetelne media!
Społeczność naszej Uczelni wobec wszelkich problemów zawsze działała mądrze  i rozważnie, wierzę że tak będzie również i w tej sytuacji.
prof. dr hab. Wojciech Hora
Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu