Przejdź do treści

MOGIK – MOTION DESIGN INTERNATIONAL CONFERENCE 2020

06-07 czerwca 2020 | Aula Artis | Poznań

https://www.mogik.pl/

Mogik or magic? Motion Design jest pełen magii. 

Gwiazdy motion designu tworzące czołówki do seriali Netfliksa czy HBO. Najważniejsi twórcy minionego roku z całego świata. Firmy produkujące oprogramowanie 3d oraz sprzęt dla motion designerów. To wszystko w ciągu dwóch dni konferencji i kreatywnych spotkań Auli Artis w Poznaniu.

Motion Design jest świeżą i fascynującą dziedziną projektowania, pełną obszarów do zagospodarowania. Konferencja MOGIK to pierwsze w Polsce spotkanie środowiska zajmującego się zawodowo Motion Designem. Wydarzenie ma celu przedstawienie twórców – projektantów, praktyków, studia graficzne i filmowe z całego świata, które eksplorują nowe obszary projektowania graficznego i animacji 2d i 3d, tworząc przy tym wybitne dzieła w swoich dziedzinach, często we współpracy ze światowymi gigantami medialnymi (i nie tylko), jak Netflix, HBO czy BBC.

Wśród zaproszonych speakerów znajduje się: włoskie studio Nerdo nagrodzone Digital Design Award za animację promującą serial Netflixa „Dom z papieru”, które będzie reprezentowane przez jednego z założycieli Alessandro Durando, polski duet animatorów odpowiedzialnych za nową czołówkę stacji BBC2 Katarzyna Kijek i Przemysław Adamski, doskonale znane ze swojego kanału na YouTube i wyjątkowych popularnonaukowych animacji studio Kurzgezagt z Monachium, związany z wielokrotnie nagradzanym studiem Oficina z Pragi Vit Zemcik i w kontekście lokalnym poznańskie studio Uniforma, reprezentowane przez Michała Mierzwę i Macieja Macha zdobywców nagrody „Projekt Roku 2019” przyznawanej przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Do tego grona dołączają Heidi Berg i Felix Soletic, którzy na co dzień pracują w Los Angeles współtworząc czołówki i sekwencje tytułowe do filmów i seriali. Jako dyrektorzy artystyczni czołówki do Alienisty (2018) byli nominowani do Emmy Award for Outstanding Main Title Design. Legenda plakatu typograficznego Philippe Apeloig, którego dorobek artystyczny był pokazywany na wystawach w Museum of Decorative Arts w Paryżu oraz Stedelijk Museum w Amsterdamie, jest jednym z prekursorów w tworzeniu ruchomych plakatów. I na koniec ważna postać polskiego game designu Benedykt Szneider, dyrektor artystyczny gry RUINER dla Reikon Games, który w swoim portfolio ma także pracę przy tak głośnych tytułach, jak The Witcher 2, Shadow Warrior 2 czy Cyberpunk 2077.

Pierwsza edycja konferencji odnosi się do hasła MOTION CHANGES DESIGN. Skupia się na tych obszarach współczesnego projektowania graficznego, w którym ruch – animacja odgrywa nową, często kluczową rolę. Rewolucja medium dotyka klasycznych form grafiki projektowej, takich jak plakat, ilustracja, identyfikacja wizualna. W przypadku nowych obszarów, jak projektowanie gier komputerowych czy interfejsów graficznych – dynamika jest już elementem podstawowym. Współczesny język wizualny oraz narzędzia projektowe wpływają również na formy animacji np. czołówki do filmów i seriali. Jak bardzo animacja i projektowanie graficzne na siebie nawzajem wpływają będzie można się przekonać na przykładzie projektów prezentowanych przez prelegentów z całego świata.

Równocześnie inni fascynujący twórcy wystąpią z case studies akcentując udział technologii firm z którymi współpracują. Oprogramowanie do 3d, czyli Cinemę 4D będzie reprezentować Mathias Zabiegły specjalista VFX i twórca animacji 3d do legendarnego skoku Felixa Baumgartnera ze stratosfery oraz Glen Frey stały współpracownik Maxona. W możliwości tabletów graficznych firmy Wacom wprowadzi uczestników konferencji concept designer Michal Mike Jelinek, który stworzył projekty mechaniki do filmu “Terminator: Dark Fate” wyprodukowanego przez Jamesa Camerona. W tej sekcji będzie też obecna legendarna postać After Effects’a, czyli Jerzy Drozda aka Maltaannon, współpracownik Adobe. W ramach Creative Hours poprowadzą oni warsztaty dotyczące omawianych zagadnień.

Szczegółowe informacje o speakerach: https://www.mogik.pl/


Organizatorem Konferencji jest Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z okazji 100-lecia istnienia we współpracy z Collegium da Vinci w Poznaniu.


Organizatorzy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | Fundacja Nowa UAP | Collegium da Vinci | Poznań Film Commission


Partnerzy: Wacom | Adobe | IT Media | Maxon | Affinity | Asus


Kontakt/Biuro konferencji: Monika Wójtowicz // mogik@uap.edu.pl


Facebook | Instagram | wwwMOGIK – MOTION DESIGN INTERNATIONAL CONFERENCE 2020

06-07 th of June 2020 | Aula Artis | Poznań

Mogik or magic? Motion Design is full of magic.

The stars of motion design creating intros for Netflix and HBO series. Top artists of 2019 from the all around the world. Companies producing 3d software and equipment for motion designers. All this during two days of lectures and creative meetings of Aula Artis in Poznan.

Motion Design is a fresh and fascinating field of design, full of areas for development. MOGIK conference is the first event in Poland focused on it and allowing the professionals to meet and present their work. Its aim is to present creators – designers and graphic studios who explore the new areas of graphic design, 2d, and 3d animation while creating outstanding works in their field, often in cooperation with global media giants such as Netflix, HBO or BBC.

Among the invited speakers we will be happy to welcome Alessandro Durando from the Italian studio Nerdo awarded the Digital Design Award for animation promoting the Netflix series House of Paper. The Polish duo of animators Katarzyna Kijek and Przemysław Adamski, will present the new BBC2 opening. Well known from their YouTube channel and unique popular science animations studio Kurzgezagt from Munich will also have a chance to share their expertise with the audience in Poznan. Associated with the award-winning studio Oficina from Prague, Vit Zemcik and finally Uniforma studio from Poznan, represented by Michał Mierzwa and Maciej Mach, winners of the „Project of the Year 2019” award granted by the Graphic Designers Association. However, this is not all, information about the next guests will appear soon. And there is a lot to wait for.

The first edition of the conference refers to the slogan MOTION CHANGES DESIGN. It focuses on those areas of modern graphic design in which motion – animation plays a new, often key role. The medium revolution touches the classic graphic forms, such as a poster, illustration, visual identification, and in the case of new areas – designing computer games or graphic interfaces, changes to build a new graphic language. Contemporary language and design tools also affect classic forms of animation, e.g. intros for movies and series. Speakers from around the world will discuss and show examples of how animation and graphic design affect each other.

At the same time, other fascinating artists will present their case studies stressing the input of technology companies they work with. The 3d software – Cinema 4D will be represented by Mathias Zabiegly, an expert VFX specialist and creator of 3d animation for the legendary Felix Baumgartner’s jump from the stratosphere and his associate, Glen Frey.

Michal Mike Jelinek, concept designer from Wacom who worked on Terminator: Dark Fate, will introduce the graphic designer tablets and their abilities. This section will also feature the legendary figure of After Effects, Jerzy Drozda aka Maltaannon, Adobe’s collaborator. As part of Creative Hours, they will conduct workshops on the issues discussed.


Ticket sales for MOGIK Motion Design International Conference will start soon.


Detailed information about the speakers: https://www.mogik.pl/


The conference is organized by the Faculty of Graphics and Visual Communication at the University of Arts in Poznań on the occasion of the 100th anniversary of its existence in cooperation with Collegium da Vinci in Poznań.

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 18.02.2020, 12:10
  • Ostatnia edycja: 16.03.2020, 18:07