Przejdź do treści

Konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP.

Termin składania prac: do dnia 09.03.2020, do godziny 14:00. Szczegóły na stronie SARP:

http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs,2799/

Prace oceniać będzie Jury w składzie:
Arch. Grzegorz Stiasny, SARP
Arch. Jacek Lenart, SARP
Arch. Ryszard Wilk, SARP
Arch. Jan Wirth, BDA
Dr Olaf Bahner, BDA

Celem Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, oraz wystawy na temat architektury, a także wspieranie wzajemnych kontaktów poprzez upowszechnianie efektów działań twórczych. Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA – SARP jest kontynuacją organizowanego od 1985 roku konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury przemysłu, w którym brali udział młodzi architekci z Polski i Niemiec pod nazwą „Nagroda Waltera Henna”. Obecnie to projekt dyplomowy magisterski, którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości. Zgodnie z tradycją, Finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP odbywa się każdego roku w maju/czerwcu, naprzemienne w Polsce lub w Niemczech i trwa 4 dni. W trakcie imprezy finałowej finaliści uczestniczą w warsztatach architektonicznych. oraz prezentują prace dyplomowe przed polsko-niemieckim Jury. Nagroda ma formę stypendium naukowo-badawczego lub postać praktyki projektowej w wybranym kraju.

  • Autor:
  • Opublikowano: 23.01.2020, 21:09
  • Ostatnia edycja: 23.01.2020, 21:09