Stowarzyszenie Wielka 19

Zaprasza artystów sztuk wizualnych z terenu dawnych Republik Radzieckich (Ukraina, Białoruś ,Mołdawia, Gruzja i in.) do udziału w otwartym konkursie na pobyt rezydencjonalny w Poznaniu.

  • Czas trwania stypendium: 1 – 2 miesiące w zależności od projektu.
  • Gwarantujemy: zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie, dostęp do warsztatu, ubezpieczenie zdrowotne i 3500 zł. Brutto na utrzymanie w Polsce.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca lutego 2020 roku.
  • Więcej informacji:  www.wielka19.com