BUNT. NOWE EKSPRESJE.

Katedra Grafiki Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zaprasza na konferencję Bunt. Nowe ekspresje, która odbędzie się 10 i 11 grudnia 2019 roku w siedzibie uczelni. Debata pozwoli na przybliżenie awangardowych idei i postaw artystów Grupy Bunt z 1918, w kontekście aktualnych badań dotyczących grafiki artystycznej oraz jej kulturotwórczej, medialnej i społecznej roli. Konferencja jest zwieńczeniem kilku wystaw i inicjatyw poświęconych ekspresjonizmowi w Poznaniu.
Maciej Kurak

Harmonogram

KONFERENCJA BUNT. NOWE EKSPRESJE

10.12.2019 wtorek

11:30
dr Witold Modrzejewski
moderacja

11:50
mgr Agnieszka Maćkowiak
„O buncie kobiet”

12:30
prof. Peter Bosteels prof. Chris Van der Veken prof. Stijn Vanbrabant
„The Royal academy of Fine Arts. A printmaking department in change?”

13:40
mgr Barbara Chojnacka
„W poszukiwaniu nowej ikonografii. Wątki tematyczne w grafice ekspresjonizmu – tradycja i współczesność”

14:20
prof. Zdzisław Olejniczak
„Wykorzystanie podłoża kolagraficznego do wykonania matrycy linorytniczej”

15:00
dr Dorota Miłkowska
„Małgorzata ET BER Warlikowska – solidna nicość rebelii”

15:40
prof. Piotr Gojowy
„Znamiona buntu w grafice toruńskiej i nie tylko”

16:20
dr hab. Marcin Surzycki
„Matryce przeciw konwencji”

16:50
prof. Andrzej Bobrowski dr hab. Maciej Kurak
prowadzenie panelu dyskusyjnego

11.12.2019 środa

10:00
prof. Andrzej Bobrowski, dr hab. Maciej Kurak
podsumowanie konferencji