UAP na 10. edycji Dnia Świętego Marcina w Brukseli – relacja
100-lecie UAP

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Wielkopolska Region Brussels Office
Rue Montoyer 21, 1000 Brussels

Artyści: KAROLINA KOMASA, IGOR MIKODA, RAFAŁ KOTWIS, JOANNA MARCINKOWSKA, MAREK HAŁADUDA, MARCIN LORENC, DAWID MARSZEWSKI, MAREK PRZYBYŁ, TOMASZ JULIUSZ SIWIŃSKI, ANDRZEJ P. FLORKOWSKI, WŁADYSŁAW RADZIWIŁŁOWICZ, ANNA KOŁACKA

zdjęcia: KobusArt / na zlecenie Biuro Wielkopolski w Brukseli