Przejdź do treści

Projekt stoiska Izby Architektów RP – konkurs

Opracuj koncepcję projektową stoiska targowego Izby Architektów RP – najlepsza praca pod względem warsztatowym, wizualnym oraz estetycznym zostanie zrealizowana podczas targów BUDMA 2020!

Uczestnikami KONKURSU mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, będące studentami kierunków architektonicznych uczelni wyższych, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
CEL KONKURSU:
 opracowanie koncepcji projektowej stoiska targowego IARP przez studentów kierunków architektonicznych
uczelni wyższych.
PRZEDMIOT KONKURSU:
 wyłonienie najlepszych pod względem warsztatowym, wizualnym oraz estetycznym koncepcji projektowych stoiska targowego, które zostanie zrealizowane podczas targów BUDMA 2020.
 autorska praca architektoniczna w formie planszy prezentującej koncepcję uczestnika
OCZEKIWANIA KONCEPCYJNE PROJEKTU:
 ciekawy, nowoczesny, prosty w wyrazie i formie projekt stoiska
WYMIAR STOISKA:
 4m/10m (40m2) + zaplecze o wymiarach 2m/2m (4m2)
FORMAT PRACY:
 plansza o wymiarach 100/70cm
TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
 7 stycznia 2020
ADRES:
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
Kancelaria
ul. Głogowska 10
60-734 Poznań
z dopiskiem: „Konkurs na stoisk IARP”.
NAGRODY W KONKURSIE:
 1 miejsce – 2500 złotych + realizacja projektu przez ORGANIZATORA
 2 miejsce – 1500 złotych
 3 miejsce – 1000 złotych
OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ:
 nagrodzone prace: 11 stycznia 2020
 wręczenie nagród: 5 lutego 2020, podczas targów BUDMA 202

  • Autor:
  • Opublikowano: 12.11.2019, 14:05
  • Ostatnia edycja: 12.11.2019, 14:05