Konkurs na Identyfikację wizualną Goyki 3 Art Inkubator w Sopocie

Cel konkursu
Celem konkursu jest opracowanie znaku słowno-graficznego oraz identyfikacji wizualnej dla nowo utworzonej samorządowej instytucji kultury w Sopocie, będącej w organizacji, poprzedzającej rozpoczęcie jej statutowej działalności. Logo oraz identyfikacja wizualna będę jej oficjalnym i podstawowym elementem identyfikacji graficznej i powinny podkreślać charakter działalności instytucji.
Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy i międzynarodowy.
Etap I – składanie portfolio przez projektantów / zespoły projektowe
Etap II – zlecenie czterem wybranym przez Jury Konkursowe projektantom / zespołom projektowym, wstępnych koncepcji Logo wraz z przykładowymi propozycjami użycia znaku.

Po zakończeniu Etapu II Konkursu nastąpi ocena przygotowanych w II Etapie projektów i wybór zwycięzcy Konkursu, któremu Organizator na podstawie odrębnej Umowy zleci przygotowanie pełnej identyfikacji wizualnej i ostatecznej wersji Logo.
www.goyki3.pl

Terminy
Ogłoszenie Konkursu – 4 listopada
Etap I – nadsyłanie portfolio – do 18 listopada
I obrady Jury w Sopocie – pomiędzy 19-25 listopada
Ogłoszenie wyników I Etapu – do 26 listopada
Etap II – składanie prac konkursowych przez 4 wybrane zespoły / projektantów – 17 grudnia
II Obrady Jury w Sopocie – pomiędzy 18 a 20 grudnia lub na początku stycznia
Ogłoszenie Wyników Konkursu – uzależnione od Obrad Jury

Honoraria
Etap I – nadsyłanie portfolio – bezpłatny
Etap II – Nagrodą dla 3 uczestników finalistów II etapu Konkursu, których projekty nie zwyciężyły w Konkursie będzie kwota pieniężna w wysokości 1500 zł brutto dla każdego z tych podmiotów;
– Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu będzie kwota 4 000 zł brutto.
Opracowanie pełnej księgi identyfikacji wizualnej przez Zwycięzcę Konkursu na podstawie
osobnej Umowy – 8 000 zł brutto

Członkowie Jury Konkursowego

– Joanna Cichocka – Gula – Dyrektor Art. Inkubatora Sopot, wiceprezydent Miasta Sopotu
– Izabela Kowalczyk – Dudek – niepotwierdzona
– Jan Sikora – dr hab. prof. ASP, projektant wnętrz, autor projektu wnętrza Art. Inkubatora
– Marta Szadowiak – PR Manager
– Anita Wasik – grafik, projektantka, absolwentka ASP

Zakres projektów do wykonania w II etapie konkursu
Należy wykonać minimum 2 koncepcje identyfikacji i nie więcej niż 3 koncepcje identyfikacji w zakresie:
1. Propozycja znaku słowno-graficznego (logotypu) w wersji kolorowej oraz monochromatycznej
2. Propozycji użycia znaku w kontekście tabliczki informacyjnej umieszczonej przy drzwiach pracowni artystycznej.
3. Propozycje użycia znaku w kontekście gadżetu promocyjnego – torby reklamowej na ramię.
Zakres Księgi Identyfikacji Wizualnej do przygotowania przez Zwycięzcę Konkursu, w przypadku zawarcia z nim umowy na realizację zakresu jak niżej po zakończeniu
Konkursu, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zawartych w Regulaminie.

1. Księga Znaku /Brand book:
– wersja podstawowa znaku – pełen znak
– wersja uzupełniająca znaku – układ pionowy i poziomy
– wersja skrócona znaku
– rozpisanie znaku na siatce konstrukcyjnej
– strefa ochronna znaku
– wielkości minimalne znaku
– wersje kolorystyczne znaku
– kolorystyka podstawowa w systemie Pantone, CMYK, RAL, Oracal, RGB
– kolorystka tła znaku
– typografia / krój podstawowy oraz uzupełniający ( pismo z rodziny Google Fonts /
Zestaw dostępny w Microsoft / Typekit) – kompleksowe doradztwo dotyczące fontów i ich użycia i licencjonowania)
– przygotowanie formatów plików: EPS / PNG / PDF / SVG w wersji pełnej, skróconej, pionowej i poziomej; odpowiednie opisanie zastosowania poszczególnych typów plików przy rozwiązaniach technologicznych / produkcyjnych
– jak nie stosować znaku

2. Podstawowe materiały Art Inkubatora
– papier firmowy w wersji polskiej / wersja drukowana i formularz elektroniczny (w tym wybór papieru i techniki druku)
– szablon wizytówki firmowej w dwóch wersjach językowych zawierającej logo ((w tym
wybór papieru i techniki druku)
– koperty: C4, C5, DL (w tym wybór papieru i techniki druku)
– teczka firmowa (wraz z określeniem papieru i techniki wykonania)
– stopka mailowa
– projekt roll-upa i ścianki prasowej
– projekt reklamy prasowej i internetowej
– projekt plakatu reklamowego B1
– komplimentki
– zaproszenia na wydarzenie w instytucji w formacie DL i A5 ( w tym wybór papieru i techniki druku)
– torba reklamowa na ramię