20 listopada w Kinie Iluzjon w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja konferencji o szeroko pojętym projektowaniu doświadczeń – Undiscovered – Stories about experience. 

Projektowanie doświadczeń staje się obecnie nowym narzędziem marketingowym, wykorzystującym reakcje naszego organizmu i budującym relacje z przedmiotem lub usługą. O szansach, ale też o zagrożeniach związanych z tym nowym nurtem chcemy porozmawiać podczas interdyscyplinarnej konferencji „Undiscovered – Stories about experience”.
Wydarzenie, którego pierwsza edycja odbędzie się 20.11.2019 r., współtworzone jest z ekspertami z całego świata i ma być podróżą między potrzebą, sprzedażą, relacjami i etyką.
Programowi konferencji nadaliśmy formułę panelową – dyskusje eksperckie toczyć się będą wokół trzech tematów:
  • Amazing senses, czyli co to jest experience?
  • Trick the mind (challenge the body), czyli o przekraczaniu granic.
  • Play with your guts, czyli jak podjąć wyzwanie, by przetrwać.
Wierzymy, że tylko podczas dyskusji na styku branż i kompetencji można odkryć to, co nieodkryte i dotąd niewypowiedziane.
Wśród potwierdzonych prelegentów znajdują się między innymi:
  • Marije Vogelzang – ekspertka światowego formatu z zakresu Eat Design.
  • Branco Popovic, założyciel FASHIONCLASH – innowacyjnej i interdyscyplinarnej platformy modowej służącej debiutującym projektantom i artystom.
  • Ake Rudolf- Dyrektor Międzynarodowego Centrum Designu w Berlinie, współtwórca nagród UX Design Award.

Projekt „Undiscovered – Stories about experience” realizowany będzie przez trzy kolejne lata, w każdym uzyskując uaktualnioną i poszerzoną o nowe elementy formułę. Jego organizatorem jest Fundacja Content Story.