Przejdź do treści

Jak co roku Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na pobyt badawczy we Francji dla naukowców pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy w 2020 r. chcą spędzić od jednego do trzech miesięcy we francuskiej instytucji badawczej. Wnioski można składać do 6 listopada 2019r.

Kto? Naukowcy nie będący obywatelami Francji, ze stopniem doktora, pracujący w polskiej instytucji badawczej. Priorytetowe będą wnioski naukowców, którzy dopiero rozpoczynają współpracę polsko-francuską i/lub naukowców, którzy uzyskali stopień doktora mniej niż 10 lat temu.

Kiedy? Od 1 do 3 miesięcy – pobyt badawczy musi odbyć się między 01.01.2020 a 31.12.2020
Wysokość stypendium: 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji

Termin składania wniosków: 06.11.2019 o godz. 14.00

Więcej informacji → BGF STYPENDIA NA POBYT BADAWCZY

  • Autor:
  • Opublikowano: 02.10.2019, 09:49
  • Ostatnia edycja: 02.10.2019, 09:49