Ryszard K. Przybylski | Inne

14.11.2019, godz. 18.00
Galeria Szewska 16


Projekt Bieguny. Dialogi młodych ma na celu motywować młodych twórców do intensywnej pracy, autorefleksji i dyskusji.
Problemem do rozważań w tej edycji był drugi człowiek, czyli jak u Emmanuela Levinasa INNY. Drugi człowiek, ale i obca osoba. Słowo zawiera bowiem w sobie więcej niż jedno znaczenie. INNY to nie ja, czyli ten drugi, ale INNY to również przybysz, odmieniec, obcy… W dzisiejszych czasach stajemy wobec dramatycznych reakcji na inność, sprawdzamy własną i cudzą tolerancję i otwarcie na INNEGO. Studenci UAP pracowali przez kilka miesięcy, rozważając treść oraz szukając kształtu dla swojej artystycznej wypowiedzi. Młodzi artyści wchodzili w dialog, którego śladem jest ta wystawa. Jest ona efektem wielu spotkań, dyskusji, pracy wspólnej i indywidualnej.

BIEGUNY
DIALOGI MŁODYCH

Alicja Rybkowska
Marcin Salwin

wernisaż wystawy INNY
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
15.11.2019, godz. 18.00
15.11-27.12

Edytuj