Something in common?

Polska i koreańska sztuka performance w kontekście młodej demokracji

24 X 2019, godz. 17.30 / 24. 10, 5.30 p.m.
WYKŁADY \ Lectures in English  (w jęz. angielskim)
ATRIUM UAP, bud. B  ul. 23 Lutego 20,  / ATRIUM building B

  • Jin Sup Yoon | Współczesna sztuka koreańska / Contemporary korean art
  • Ah-Young Lee | Sztuka performance w Korei / Performance art in Korea

25 X 2019, godz.17.00 / 25.10, 5.00 p.m. 
DZIAŁANIA PERFORMANCE / Performances
Galeria Miejska Arsenał
ul. Stary Rynek 6

artyści / artists:
Neung Kyung Sung
Jae Seon Moon
Jin Sup Yoon


Projekt p.t. „Something in common?” dotyczy relacji pomiędzy polską a koreańską sztuką performance w kontekście polityczno-społecznym.
Celem głównym projektu jest, pomimo geograficznego i kulturowego dystansu, poszerzenie wiedzy na temat ewentualnych podobieństw pomiędzy młodymi demokracjami Polski i Korei. Działania performatywne w sztukach wizualnych, które w obu krajach pojawiły się w drugiej połowie lat 60., poprzedzają wprowadzenie ustroju demokratycznego w końcu lat 80.

Wydarzenie jest rzadką okazją nie tylko do zapoznania się z tendencjami we współczesnej sztuce koreańskiej, ale również spotkania z twórczością artystów istotnych na koreańskiej scenie performance.

Neung Kyung Sung jest jednym z pionierów koreańskiej sztuki performance i instalacji.
Jae Seon Moon łączy swoje doświadczenia teatralne z opartym na cielesności językiem sztuki performance; od roku 2008 jest również dyrektorem artystycznym i kuratorem festiwalu performance PAN Asia (Performance Art Network Asia) w Seulu.
Jin Sup Yoon jest artystą, wykładowcą i kuratorem, który w 2014 przewodniczył Stowarzyszeniu Krytyków Sztuki AICA w Korei.
Ah-Young Lee jest historyczką sztuki i kuratorką; zakres jej działań obejmuje m.in. projekt archiwizowania sztuki performance pod hasłem „Performance Art in Asia”.


Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: Katedra Intermediów / Wydział Rzeźby Intermediów / Pismo Sztuka i Dokumentacja
Partnerzy: PAN Asia Performance Art Network Asia, SORO Performance Art Center, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Galeria Arsenał w Poznaniu, Akademia Sztuki w Szczecinie, Trafostacja Sztuki.

Projekt realizowany przy wsparciu ARKO Arts Council Korea

Fotografie:
Jae Seon Moon, Pacato, Morni Hills Performance Art Biennale, Healing Hill Art Space, Chandigarh, India, 2018
Neung Kyung Sung, The Cultural Alarm, ACC (Asia Culture Center), Gwangju, Korea, 2019 / PAN Asia (Performance Art Network Asia) 2019, Photo by Kwon Young Il