Legia Akademicka rekrutuje
Niezapomniane doświadczenie, przygoda na całe życie, nawiązanie wyjątkowych znajomości – między innymi takie wrażenia przedstawili studenci, którzy uczestniczyli w dotychczasowych edycjach programu Legia Akademicka. W tym roku akademickim poznańska AWF po raz trzeci przeprowadzi teoretyczną część przeszkolenia wojskowego.
Zapisy ruszyły!
Zajęcia w AWF Poznań rozpoczną się w przyszłym roku kalendarzowym i trwać będą od lutego do maja. W sumie zrealizowanych zostanie 30 godzin zajęć. Żeby wziąć udział w Legii Akademickiej należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://forms.gle/Eq3NNDw7r56MPyVG7.
Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej udział w programie, na pierwsze zajęcia w uczelni należy przynieść wypełnione dokumenty w formie papierowej. O udziale w Legii Akademickiej decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 10 grudnia br.
Program skierowany jest do studentek oraz studentów studiów stacjonarnych oraz zaocznych na pierwszym i drugim stopniu. Należy pamiętać, że uczestnik Legii Akademickiej musi posiadać aktualny status studenta, obywatelstwo polskie, być niekaranym oraz posiadać kwalifikację wojskową lub wyrazić gotowość do jej odbycia.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów oraz programu można uzyskać od mgr Anny Gomołysek mailowo: legiaakademicka@awf.poznan.pl lub telefonicznie: 61 835 53 80.

Dodatkowe informacje o programie:
www.facebook.com/LegiaAkademickaMON
www.legiaakademicka.wp.mil.pl