Trwa trzecia edycja konkursu „1 strona / 1 spojrzenie / 180 sekund”

deadline: 31.10.2019

Polski Teatr Tańca po raz trzeci ogłosił konkurs pt. „1 strona / 1 spojrzenie / 180 sekund”, który ma na celu tworzenie platformy wymiany myśli wokół tematu ekspresji ciała oraz subiektywnych ujęć sztuki tańca. Intencją Organizatora jest przygotowanie przestrzeni rejestrującej kreatywne podejście do zjawiska teatru tańca, tańca i ruchu.
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń w jednej z trzech kategorii:
1) literackiej w języku polskim w dowolnej formie literackiej (1 strona A4);
2) fotograficznej wokół ekspresji ciała i jego kompozycji (sekwencja od 1 do 5 zdjęć);
3) filmowej dotyczącej treści lub formy ekspresji ciała w ruchu lub tańcu (film o czasie trwania do 180 sekund).
Do konkursu można zgłaszać jedynie prace wcześniej niepublikowane.
Zgłoszenia do konkursu prosimy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Polskiego Teatru Tańca do 31 października 2019 r.
Prace konkursowe powinny zostać przesłane wraz ze zgłoszeniem dokonanym w formie elektronicznej na adres konkurs.ptt@gmail.com, a utwory audiowizualne za pośrednictwem VIMEO albo youtube, poprzez przekazanie linku i hasła dostępu.
Na zwycięskie prace czekają nagrody pieniężne oraz publikacja na stronie Polskiego Teatru Tańca.