Miejsca codzienności – konkurs na realizację fotograficzną

Galeria Miejska Arsenał, Archiwum Badań nad Życiem
Codziennym, Kolektyw Wydawniczy Ostrøv oraz VOX  zapraszają Artystów i Artystki do udziału w konkursie na realizacje fotograficzne, które wejdą w skład publikacji pt. „Miejsca codzienności.”

Punktem wyjścia dla przygotowywanych prac mają być materiały zgromadzone w ABnŻC (archiwum.edu.pl). Tematy, wokół których zogniskowane są zbiory archiwum, to m.in.: przemiany obyczajów, sposoby zamieszkiwania, wzory konsumpcji, ludzkie relacje z przedmiotami, automobilność, relacje intymne, formy drobnej wytwórczości i czas wolny.
Chcielibyśmy, aby otwarte zbiory ABnŻC stały się inspiracją do powstania realizacji fotograficznych.

Od Autorów i Autorek oczekujemy przygotowania cyklu, który eksplorować będzie życie codzienne we współczesnej Polsce, a w szczególności jego relacje z przestrzeniami, w których ono się rozgrywa

Po zamknięciu naboru jury wyłoni realizacje najlepiej odnoszące się do tematu. Autorom i Autorkom, których prace zostaną wybrane do publikacji, gwarantujemy wynagrodzenie.

Przygotowywana przez nas książka zawierać będzie materiały wizualne wyłonione w konkursie, a także eseje przygotowane przez badaczy – socjologów związanych z ABnŻC.

Szczegóły konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie:
http://www.arsenal.art.pl/wydarzenia/miejsca-codziennosci/

Prace należy nadsyłać do 31.10.2019 r.