W roku 2017 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu działając we współpracy z Fundacją Rarytas zainicjował w nowe cykliczne wydarzenie artystyczne — Ogólnopolski Festiwal Projektowania Graficznego „Ideografia”. Celem projektu była prezentacja najnowszych dokonań́ polskich grafików projektantów. W roku 2018 została zorganizowana jego druga odsłona w rozszerzonej formule. (JP and EN below)

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY DO 15.09.2019

W roku 2019 Ideografia po raz pierwszy organizowana jest w kontekście wykraczającym poza Polskę. Podobnie jak w dwóch pierwszych edycjach, konkurs jest adresowany zarówno do twórców plakatów, jak również̇ innych form graficznych. Przewidziane zostały w nim dwie kategorie główne — plakat oraz ideograf (tzw. plakat autorski w edycji własnej). Konkurs w kategorii Ideograf dedykowany został tematowi relacji polsko-japońskich, widzianym w szerszej perspektywie wymiany międzykulturowej. W roku 2019 w obu państwach obchodzony jest jubileusz 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy oboma krajami (więcej na temat ich historii https://tokio.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polityka/historia_stosunkow_polsko_japonskich/).

Wydaje się, że szczególną wartością kulturową w Polsce i Japonii jest synteza tradycji z nowoczesnością, wyrażanej w formie poetyckiej metafory. W Japonii regularnie odbywają się wydarzenia kulturalne prezentujące twórczość polskich artystów. Organizowane są przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy. Duże zainteresowanie wzbudzają pokazy „polskiej szkoły filmowej” oraz muzyka takich kompozytorów jak: Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski, Stanisław Moniuszko czy Krzysztof Penderecki. W Polsce z kolei ceniona jest sztuka tradycyjnej japońskiej kaligrafii, współczesny japoński rysunek komiksowy, filmy animowane, gry komputerowe oraz szeroko rozumiana kultura high-tech. Ważne miejsce w relacjach polsko- japońskich odgrywa również sztuka plakatu. W Polsce doskonale znana jest twórczość m.in. Shigeo Fukudy i innych plakacistów, a w Japonii twórców związanych z tzw. Polską Szkołą Plakatu.

REGULAMIN POLSKO-JAPOŃSKIEGO KONKURSU NA PLAKAT
Ideografia 2019.
I Międzynarodowy Przegląd Projektowania Graficznego w Poznaniu
Organizator — Fundacja Rarytas Art Foundation
Patronat — Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Komitet Organizacyjny:
Mateusz Bieczyński — Przewodniczący / Sekretarz Jury
Mirosław Adamczyk
Szymon Dolata
Piotr Grzywacz
Maciej Kurak
Aniela Perszko
Nagisa Rządek
Zdzisław Schubert

Konkurs w ramach I Międzynarodowego Przeglądu Projektowania Graficznego Ideografia 2019, stanowi pretekst do dokonania współczesnej interpretacji historycznych relacji polsko-japońskich, jak również prowokuje pytanie o przyszłość wymiany kulturalnej pomiędzy naszymi krajami. Tematyka prac zgłaszanych w kategorii Ideograf dotyczyć powinna zatem wielowymiarowych i wielowątkowych rozważań́ nad znaczeniem jubileuszu dla tożsamości zarówno polskiej, jak i japońskiej. Plakat, jak żadne inne medium, wydaje się być najbardziej właściwym dla formułowania i artykułowania wspomnianych treści.
Kwalifikacji plakatów do udziału w wystawie konkursowej dokona Jury powołane przez organizatorów, które przyzna Nagrodą Główną oraz wyróżnienia.

Kategorie:
A — Plakat kulturalny (plakaty wydane drukiem dla określonego zleceniodawcy powstałe w latach 2017–2019).
Każdy autor może przedstawić 2 plakaty w kategorii A w formacie B1 (100 cm x 70 cm) lub japońskim B1+ (103 cm x 73 cm). Odstępstwa w przewidzianym formacie wymagają kontaktu z organizatorami.

B — Ideograf (tzw. plakaty w edycji własnej).
Uczestnicy przedstawiają prace na określony przez organizatorów: temat „Japonia-Polska / Polska-Japonia”.
Każdy autor może przesłać do 5 prac.

Wyboru i oceny prac do wystawy konkursowej dokona Jury powołane przez Organizatorów w składzie:
Mirosław Adamczyk, grafik projektant, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Kazunari Hattori, grafik projektant
Mariusz Knorowski, kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie
Kanako Nakagawa, kurator wystaw plakatu
Zdzisław Schubert, krytyk sztuki, kurator senior Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu
Sekretarz Jury: Mateusz Bieczyński, Prorektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Współpraca: Piotr Grzywacz, Nagisa Rządek

Organizatorzy przewidują następujące nagrody i wyróżnienia:
Nagroda główna (5 000 PLN)
Nagroda w kategorii A (2 500 PLN)
Nagroda w kategorii B (2 500 PLN)

Przebieg oceny nadsyłanych prac:
Etap pierwszy:
Uczestnicy przesyłają prace w formie cyfrowej na adres: opencall@uap.edu.pl

Kategoria A i B — wymiary A4, rozdzielczość 300 dpi, tryb kolorystyczny CMYK, format jpg
Każda nadsyłana praca powinna zawierać następujący opis:
Kategoria A
— Imię i nazwisko autora, adres, e-mail, numer telefonu
— Data realizacji
— Technika druku
— Wydawca / Zleceniodawca
— Drukarnia*
Kategoria B
— Imię i nazwisko autora, adres, e-mail, numer telefonu
— Data realizacji
— Technika druku

Termin nadsyłania zgłoszeń — 01.09.2019

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY DO 15.09.2019

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi — 15–20.09.2019

Etap drugi:
Laureaci zakwalifikowani do wystawy konkursowej zostaną powiadomieni drogą mailową.
Laureaci będący autorami prac oryginalnych w edycji lub wydań limitowanych są zwolnieni z opłaty i dosyłają prace na adres:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Mateusz Bieczyński
Al. Marcinkowskiego 29
60–967 Poznań
Istnieje możliwość przesłania organizatorom pliku produkcyjnego w technologii druku cyfrowego.
Koszt wydruku pojedynczego zakwalifikowanego plakatu wynosi 50 zł.
Termin nadsyłania plików produkcyjnych oraz potwierdzenia przelewu środków na druk wybranych prac — 20.10.2019

Postanowienia dodatkowe:

 1. – Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od przyznania Nagrody Głównej oraz innego podziału środków przeznaczonych na nagrody — zgodnie z ustaleniami Jury konkursowego.
  ii. – Autor oświadcza, że samodzielnie wykonał przesłane i wymienione w karcie zgłoszenia prace.iii. – Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że ich publiczna prezentacja nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wszelkie możliwe wynikające stąd roszczenia obciążają zgłaszającego.
  iv. – Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na publikacje nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, w materiałach promocyjnych związanych z festiwalem, w szczególności w katalogu wystawy konkursowej oraz innych wystaw towarzyszących.
  v. – Laureaci nadsyłający swoje prace w kategorii B wyrażają zgodę na wykonanie dodatkowej reprodukcji ich plakatów i przekazanie pojedynczych egzemplarzy do zbiorów plakatu Muzeum Narodowego w Poznaniu.
  vi. – Prace, w których treść przekazu będzie obrażała uczucia religijne, światopoglądowe, rasowe, kulturowe nie będą̨ brane pod uwagę.
  vii. – Wystawie będzie towarzyszył katalog zawierający reprodukcje prac, pełną listę uczestników oraz katalogowy spis zakwalifikowanych prac.
  viii. – Uczestnicy, których prace zostaną zakwalifikowane do konkursu, otrzymają jeden egzemplarz katalogu nieodpłatnie.
  ix. – Prace nadesłane i wydrukowane na wystawę pokonkursową nie będą zwracane — zostaną włączone do kolekcji Organizatorów.

Szczegółowe informacje: http://www.ideografia.pl/pl

 


日本ポーランド ポスターコンクール応募要項
イデオグラフィア2019
第一回ポズナン国際グラフィックデザイン祭
主催:美術財団フンダツィア・ラリタス
後援:ポズナン美術大学

作品の送付期限は15.09まで延長されました

実行委員会マテウシュ・ビェチンスキMateusz Bieczyński – 実行委員長/審査事務局長
ミロスワフ・アダムチクMirosław Adamczyk
シモン・ドラタSzymon Dolata
ピオトル・グジヴァチュPiotr Grzywacz
マチェイ・クラクMaciej Kurak
アニェラ・ペルシュコAniela Perszko
ジョンデクなぎさNagisa Rządek
ズジスワフ・シュベルトZdzisław Schubert

2017年、ポズナン美術大学は財団フンダツィア・ラリタスとの協力の下、全ポーランドグ ラフィックデザインフェスティバル「イデオグラフィアIdeografia」を定期的な美術イベン トとして 立しました。その目的はポーランドのグラフィックデザイナーの最新の業績を展 覧することでした。2018年にはその第二回目が開催され、より幅広い展覧が行われました。
2019年のイデオグラフィアは初めてポーランドの国境を越え、国際的なイベントとなりま す。過去二回と同様、コンクールはポスター作家および他のグラフィック分野のアーチスト を対象とします。「ポスター」と「イデオグラフIdeograf」(作者が印刷した、いわゆる自 主制作ポスター)の二部門が設けられます。
「イデオグラフ」部門のコンクールのテーマは日本ポーランド関係で、それを異文化間交流 の視点からより広く捉えようとするものです。2019年には日本ポーランド国交樹立100周 年を記念し、両国でさまざまな行事が行われています。(交流史については   https://tokio.msz.gov.pl/ja/bilateral_cooperation/politics/tokio_jp_a_284/   をご参 照ください。)

日本とポーランドではいずれも、詩的なメタファーによって表現される伝統とモダンの総合 が特別な文化的価値を持っているように思われます。日本ではポーランドのアーチストの仕 事を 介する文化イベントが定期的に行われており、ポーランドの演劇の上演やコンサート 、展覧会が企画されています。いわゆる「ポーランド派」映画の上映や、フレデリック・シ ョパン、カ ル シマノフスキ、スタニスワフ・モニゥーシュコといった作曲家の音楽が人 気を博しています。一方、ポーランドでは日本の書道、コミックやアニメ、コンピュータゲ ーム、そして広い意味でのハイテク文化が高く評価されています。ポスターアートも日本と ポーランドの交流において重要な位置を占めています。たとえばポーランドでは福田繁雄を はじめとする日本のデザイナーのポスター、日本では「ポーランド派ポスター」にかかわっ たアーチストたちの作品が大変よく知られています。 第一回国際グラフィックデザイン祭イデオグラフィア2019の一環として実施されるコンク ールは、日本ポーランド関係史を現在の視点から解釈しようとする機会となるとともに、両 国の文化交流の将来がどうなるかが問われることになるでしょう。
すなわち、「イデオグラフ」部門に応募する作品の主題は、両国のアイデンティティーにと って日本ポーランド国交樹立100周年がどのような意味を持つかを、さまざまな次元・文脈 から考えるものでなければなりません。ポスターはそのような内容に形を与え、表現するの に最適なメディアであると言えるでしょう。

コンクール展に展示される入選作品は、実行委員会が指名した審査委員会によって選ばれ ます。審査委員会はさらに最優秀賞と各特別賞を付与します。
部門:
A: 文化ポスター部門
特定の発注者のために印刷して発行されたポスター、2017年から2019年の間に発行された もの。
A部門の応募点数は各作者2点まで。サイズはB1 (100 cm x 70 cm)または日本のB1+
(103 cm x 73 cm)。それ以外の特殊サイズについては主催側にあらかじめ連絡することと します。
B: イデオグラフ部門
作者が印刷した、いわゆる自主制作ポスター。
応募者は実行委員会が指定した「日本・ポーランド」または「ポーランド・日本」をテーマ とした作品を応募すること。応募点数は各作者5点まで。サイズはB1 (100 cm x 70 cm)
または日本のB1+ (103 cm x 73 cm)。それ以外の特殊サイズについては主催側にあらか じめ連絡することとします。
コンクール展に展示される入選作品の選定と評価は、実行委員会が指名した以下の審査員 からなる審査委員会によって行われます。
ミロスワフ・アダムチクMirosław Adamczyk(グラフィックデザイナー、ポズナン美術大 学教授)
服部一成Kazunari Hattori(グラフィックデザイナー)
マリウシュ・クノロフスキMariusz Knorowski(ヴィラヌフポスター美術館学芸員)
中川可奈子Kanako Nakagawa(日本出身キュレーター)
ズジスワフ・シュベルトZdzisław Schubert(美術評論家、ポズナン国立博物館ポスター・ デザインギャラリー退職学芸員)
審査事務局長: マテウシュ・ビェチンスキMateusz Bieczyński(ポズナン美術大学副学長)
協力:
ピオトル・グジバチュPiotr Grzywacz (ポズナン美術大学プロモーション室長)
ジョンデクなぎさNagisa Rządek(アダム・ミツキェヴィチ大学東洋研究所上級講師)実行委員会は以下の賞と特別賞を予定しています。
最優秀賞 (5 000ポーランド・ズロチPLN)
A部門賞 (2 500ポーランド・ズロチPLN)
B部門賞 (2 500ポーランド・ズロチPLN)

応募と審査の流れ

第一次審査
応募者は応募作品のデジタルデータをメールアドレス opencall@uap.edu.pl に送付してく ださい。

A部門と B部門について
・A4サイズ、解像度300 dpi、CMYKカラーモード、jpg形式
各応募作品に次の記述を付してください。
A部門
・作者の名と氏、住所、電子メールアドレス、電話番号
・発行年月日
・印刷技術
・発行者/発注者
・印刷所
B 部門
・作者の名と氏、住所、電子メールアドレス、電話番号
・制作年月日
・印刷技術
送付期限:2019年9月1日

作品の送付期限は15.09まで延長されました

第一次審査の結果発表:2019年9月15~20日

第二次審査
作品がコンクール展に選ばれた入選者にはメールにてご連絡します。
オリジナル版や限定版のポスターを応募した入選者は料金を免除されます。作品を次の住 所に送付してください。
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Mateusz Bieczyński
Al. Marcinkowskiego 29
60–967 Poznań, Poland
デジタル印刷技術での印刷用データを実行委員会に送付することができます。
入選したポスターの印刷料は一枚につき50ポーランド・ズロチPLNになります。
入選したポスターのデジタル印刷用データおよび印刷料の振込明細書の送付期限は2019年
10月20日です。 その他の規定
実行委員会は審査委員会の決定にしたがって最優秀賞あるいは他の賞の付与を断念する ことがあります。
応募者は応募カードに記入して実行委員会に送付した作品は自分で制作したものであること を宣言します。

作品を実行委員会に送付することは同時に、その公開によって第三者の著作権が侵害され ることはないと宣言することになります。万一それに関して訴訟が起こった場合、その責任 はすべて応募者が負います。
本コンクールに参加することは同時に、マスコミならびに本コンクール展や付随する展覧会 のカタログをはじめとするイデオグラフィアの広報資料に、送付した作品が公開されること に同意することを意味します。
B部門に作品を送付した入選者は、そのポスターを余分に印刷され、一点をポズナン国立博 物館のポスターコレクションに所蔵されるのに同意することとなります。
メッセージの内容が一定の宗教・世界観・人種・文化を侮蔑するような作品は審査の対象と なりません。
コンクール展を開催するにあたって出版されるカタログには、作品の複製、参加者全てのリ スト、入選作品のリスト(目録)が掲載されます。作品が入選してコンクールに参加する方に はカタログ一部を無料で進呈します。
コンクール展に展示するために送付ないし印刷されたポスターは返還されず、実行委員会の コレクションに加えられます。
応募カードなど詳細は下のリンクをご覧ください。http://www.ideografia.pl/ja

日本語でのお問い合わせ:info@ideografia.pl


RULES OF THE POLISH-JAPANESE POSTER COMPETITION
Ideography 2019
1 st International Review of Graphic Design in Poznań

DEADLINE PROLONGED UNTIL 15 SEPTEMBER 2019

Organiser — Rarytas Art Foundation
Patronage — University of the Arts Poznań
Organising Committee:
Mateusz Bieczyński — Chairman/Secretary of the Jury
Mirosław Adamczyk
Szymon Dolata
Piotr Grzywacz
Maciej Kurak
Aniela Perszko
Nagisa Rządek
Zdzisław Schubert

In 2017, the University of the Arts in Poznań, in cooperation with the Rarytas Foundation, initiated a new, cyclical artistic event – the Polish Festival of Graphic Design ‘Ideography’. The goal of the event was to present the latest achievements of Polish graphic designers. In 2018, the second edition of the festival was organised in an extended format.

In 2019, ‘Ideography’ is organised for the first time in an international context. As in the first two editions, the competition is for the creators of posters and other graphic forms. There are two main categories: a poster and an ideograph (a self-edited author’s poster).

The competition in the ‘ideograph’ category is dedicated to the topic of Polish-Japanese relations, seen from the broader perspective of intercultural exchange.
In 2019, both countries celebrate the 100 th anniversary of establishing mutual diplomatic relations (more on the history: https://tokio.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polityka/historia_stosunkow_polsko_japonskich/).

It seems that a special cultural value in Poland and Japan is the synthesis of tradition and modernity, expressed in the form of a poetic metaphor. In Japan, cultural events that present the works of Polish artists are regularly held. Theatre performances, concerts and exhibitions are organised. Polish Film School shows and the music of composers such as Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski, Stanisław Moniuszko and Krzysztof Penderecki are of great interest in Japan. On the other hand, the art of traditional Japanese calligraphy, modern Japanese comics, animated films, computer games and widely understood high-tech culture are highly valued in Poland. Poster art serves an important role in Polish-Japanese relations. While the output of Shigeo Fukuda is well known in Poland, creators associated with the so-called Polish School of Posters are very popular in Japan.
The competition under the 1 st International Review of Graphic Design ‘Ideography’ 2019 is a pretext for a contemporary interpretation of historical Polish-Japanese relations. It also elicits a question about the future of cultural exchange between our countries.

The subjects of the works submitted in the ‘ideograph’ category should cover multidimensional and multithreaded ideas on the meaning of the jubilee for both Polish and Japanese identities. Like no other medium, a poster seems to be the most appropriate form for the formulation and articulation of these ideas. Posters will be selected for the competition exhibition by the jury appointed by the organisers, who will award the main prize and distinctions.

Categories:
A — Cultural poster (posters issued in print for a specific client and created in 2017, 2018 or 2019).
Each author can submit two posters in category A in formats B1 (100 cm x 70 cm) or Japanese B1+ (103 cm x 73 cm). Other sizes must be agreed with the organisers in advance.
B — Ideograph (the so-called self-edited posters) Participants submit works on the topic ‘Japan-Poland/Poland-Japan’ specified by the organisers. Each author can submit up to five works.

Works will be selected and evaluated for the competition exhibition by the jury appointed by the following organisers:
Mirosław Adamczyk, graphic designer, Professor at the University of the Arts Poznań
Kazunari Hattori, poster artist
Mariusz Knorowski, curator of the Poster Museum in Wilanów
Kanako Nakagawa, curator of poster exhibitions
Zdzisław Schubert, art critic, senior curator of the Poster and Design Gallery of the National Museum in Poznań
Jury Secretary: Mateusz Bieczyński, Vice-Rector of the University of the Arts Poznań
Collaboration: Piotr Grzywacz, Nagisa Rządek

The organisers will award the following prizes and distinctions:
Main prize (PLN 5,000)
Category A prize (PLN 2,500)
Category B prize (PLN 2,500)

The evaluation stages for submitted works are:
Stage 1
Participants submit their works in digital form to the following address: opencall@uap.edu.pl

Categories A and B
– A4 dimensions, 300 dpi resolution, CMYK colour mode, jpg format. Each submitted work should contain the following description:
Category A
– Authors first and last name, address, email address, telephone number
– Date of creation
– Printing technique
– Publisher/Client
– Printing house*
Category B
– Authors first and last name, address, email address, telephone number
– Date of creation
– Printing technique
Deadline for submitting works – 1 September 2019

DEADLINE PROLONGED UNTIL 15 SEPTEMBER 2019

Stage 1 results will be announced between 15 and 20 September 2019

Stage 2
Artists selected for the competition exhibition will be notified by email. Winners whose entries are original works or limited editions are exempt from the printing fee and should then send their works to:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Mateusz Bieczyński
Al. Marcinkowskiego 29

60–967 Poznań
Poland

It is possible to send the organisers a digital production file. The cost of printing a single copy of a poster which has qualified for the competition exhibition is PLN 50.

The deadline for sending production files and confirming funds have been transferred for printing selected works is 20 October 2019.

Additional provisions:

 • The organisers reserve the right to not award the main prize and distribute the prize fund differently in accordance with the decisions of the competition jury.
 •  Each author declares that he or she has independently created the works submitted and listed in the application form.
 •  Submitting a work is equivalent to a statement that its public presentation does not infringe the copyrights of third parties. Any possible claims resulting from this shall be borne by the declarant.
 • Participation in the competition means that the participant agrees to have their submitted works published in the media and the promotional materials of the festival, in particular in competition exhibition catalogue and other associated exhibitions.
 • Winners in category B agree to have an additional reproduction of their posters produced and to grant single copies of their works to the poster collections of the National Museum in Poznań.
 • Works whose contents offend religious, ideological, racial and cultural feelings will not accepted.
 • The exhibition will be accompanied by a catalogue containing reproductions of all the qualifying works with a full list of participants.
 • Participants whose works qualify for the competition will receive one copy of the catalogue free of charge.
 • Works submitted to and printed for the post-competition exhibition will not be returned – they will be included in the organisers collection.

Detail information: http://www.ideografia.pl/en